...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းခင်းပစ္စည်း(ကတ္တရာ)များအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2024-03-05
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ တိုးလ်ဂိတ်ကြီးများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ Hardware များနှင့် Software များအား တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2024-02-27
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ(ကတ္တရာ) တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2024-02-14
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2024-02-07
  Download
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
လမ်း-တံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2024-01-25
  Download
မွန်ပြည်နယ်
ကတ္တရာပုံးခွံများ လေလံတင်ရောင်းချရန် လေလံခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2024-01-23
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-12-21
  Download
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
လမ်း/တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-12-18
  Download
ကရင်ပြည်နယ်
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သံကူကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ််ယူခြင်း
End Date - 2023-11-15
  Download
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
လမ်း-တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-11-09
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးတွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ အသုံးပြုရန် Telematics စနစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-11-06
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သန်လျင်တံတားအမှတ်-၃ တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-10-31
  Download
ကရင်ပြည်နယ်
လမ်းအထူးအဖွဲ့(၂၂)မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-11-09
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တံတားဦးစီးဌာနမှ သံချောင်းလုံးအရွယ်စုံ HRB-500 (Deformed Bar) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-10-06
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သံထည်ပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-10-06
  Download