...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ


တံတားကြီးများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ
 Download
တံတားကြီးများ ဥပဒေ
 Download
စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ
 Download
အမြန်လမ်းမကြီးများ ဥပဒေ
 Download
မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီဥပဒေ
 Download
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ
 Download
လမ်းမကြီးများ ဥပဒေ
 Download
လမ်းနှင့်တံတား အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
 Download
၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) အက်ဥပဒေ
 Download
၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ပြည်သူ့အိုးအိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ရေးအဖွဲ့ အက်ဥပဒေ
 Download
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်၊ မြေအောက်ရေ ကြီးကြပ်မှုအက်ဥပဒေ
 Download
The Rangoon Development Trust Act, 1920
 Download
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
 Download
မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီနည်းဥပဒေများ
 Download
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ နည်းဥပဒေများ
 Download