...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ


အမြန်လမ်းမကြီးများ ဥပဒေ
 Download
တံတားကြီးများ ဥပဒေ
 Download
လမ်းမကြီးများဥပဒေ
 Download
လမ်းနှင့်တံတားအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
 Download
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ
 Download
မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီဥပဒေ
 Download
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ နည်းဥဒေများ
 Download
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေ
 Download
အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) အက်ဥပဒေ နှင့်နည်းဥပဒေများ
 Download
နိုင်ငံတော် ပြည်သူ့အိုးအိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ရေးအဖွဲ့ အက်ဥပဒေ
 Download
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်၊ မြေအောက်ရေကြီးကြပ်မှု အက်ဥပဒေ
 Download
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင် စီမံရန် ယုံမှတ်အပ်နှံခြင်းအက်ဥပဒေ
 Download