ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနသမိုင်း

(၁) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ သန္ဓေအဖြစ်စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သောဌာနသည်စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနဖြစ်ပြီး  လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၄၀)ခန့်မှပင် မြူနီစီပါယ်အဖွဲ့များအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ခံခဲ့ရသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ 

(၂) ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၀)ရက်နေ့တွင် စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်း၍နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များကို ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်စေခဲ့သည်။

(၃) ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနကို နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း၍ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ဇွန်လ(၇)ရက်နေ့တွင် စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုသာ  တစိုက်မတ်မတ်ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

(၄) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပြီး မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနကို မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်း နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်၍   ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ကိုလည်း အဆိုပါ မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

(၅) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်း အဝေးအမှတ်စဉ် ၁၄/၂၀၁၇ အရကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ လမ်းနှင့် တံတားလုပ်ငန်းများကို  ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပေသည်။