လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁)     ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာအရ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျေးရွာအားလုံး  ၏ ၈၀ % သို့  ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သည့် လမ်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် CRRN (Core Rural Road Network)လမ်းများ ညှိနှိုင်းဖော်ထုတ်ရေးဆွဲပြီး ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရေး အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားမည်၊

(၂)      ကျေးလက်လမ်း ကွန်ယက်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်ကျေးရွာများအတွက်ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သောလမ်းများ အသစ်ဖောက်လုပ်ပေးမည်၊

(၃)  ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အခက်အခဲမရှိစေရန်ကျေးလက်တံတားများအား ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သည့်တံတားများအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်သွားမည်၊

(၄)   ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာတွင် ပါရှိသည့် အဓိက ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ကွန်ယက် Core Rural Road Network (CRRN) ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်၊

(၅)     မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း( MSDP)နှင့်အညီ  ကျေးလက်ဒေသ လမ်း/တံတားများ အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားမည်၊

(၆)     MSDP နှင့်အညီ  မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ နောက်ကျကျန်နေသော ဒေသများ၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့်  ကျေးလက်လမ်း/ တံတားများအား နှစ်စဉ်အဆင့်မြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်၊

(၇)  ကျေးလက်ဒေသဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး၊လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ GDPတိုးတက်မှုကို အဓိကအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည့် နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုများတွင် အဓိကကျသော ကျေးလက်ထုတ်ကုန်များ စျေးကွက်သို့ စျေးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့် အမြန်ဆုံးအချိန်မီရောက်ရှိနိုင်ရေးတို့အတွက် ကျေးလက်ဒေသလမ်း များအား ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သည့်လမ်းများအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်၊

(၈)     နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒတွင် ပါဝင်သော အခြေခံစီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကျေးလက်လမ်း/တံတားများ ရေရှည်တည် တံ့ခိုင်မြဲစေရေး၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမည်၊

(၉)      ကျေးလက်လမ်းများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် လက်ရှိလမ်းအရှည်အား အကြီးစား ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပုံမှန်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်၊

(၁၀)   ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချေးငွေ၊ ထောက်ပံ့ငွေတို့ဖြင့် ကျေးလက်လမ်း/တံတားများအဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်နည်းပညာမြှင့်တင်ရေး သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်၊