မူဝါဒ

ကျေးလက်လမ်း၊တံတားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးရေရှည်တည်တံ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။