...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်ခရိုင်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-12-16
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
တံတားဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူပြုဌာနခွဲ(စက်မှု)မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-07-15
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ တင်ဒါအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၂) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-07-26
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-07-03
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-07-03
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-07-04
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
တံတားဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-05-27
  Download
ရခိုင်ပြည်နယ်
တံတားအထူးအဖွဲ့(၁၀)မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-05-25
  Download
မွန်ပြည်နယ်
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-05-23
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-05-23
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-05-26
  Download
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
တံတားဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-05-22
  Download