ဌာနသမိုင်း

လမ်းဦးစီးဌာနသမိုင်း

          ၁၈၈၆ ခုနှစ်၌ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာန Public Works Department(P.W.D) ကို တစ်နိုင်ငံလုံး တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ရာ လမ်းတံတားဌာန၊ အဆောက်အဦဌာန၊ အိုးအိမ်ဌာန၊ ဆည်မြောင်း ဌာန၊ ရေလမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် လမ်းတံတားဌာန၊ အဆောက်အဦဌာနနှင့် အိုးအိမ်ဌာနတို့ကို ဒိုင်အာခီအစိုးရမှ လွှဲယူခဲ့ပြီးဆည်မြောင်းဌာနနှင့် ရေလမ်း  ထိန်းသိမ်းရေးဌာနတို့ ခွဲထွက်သွားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပြန်လည်ထူထောင် ရေးအတွက် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်အဆင့်အထိ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့အိုးအိမ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်း၍ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနမှ အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများကို လွှဲယူပြီး ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနကို ၁၉၅၂ခုနှစ်တွင် လမ်းလုပ်ငန်း ဌာန(Highways Department) ဟု အမည်မှည့်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် လမ်းလုပ်ငန်းဌာန (Highways Department) အား အခြားဝန်ကြီးဌာနများလက်အောက်မှ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန (၂၁)ခုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း(Public Works Corporation) အဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းအား ဆောက်လုပ်ရေးကော်ပိုရေး ရှင်း (Construction Corporation) အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (Public Works) အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့တွင် “ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း”ကို လမ်းဦးစီးဌာန၊တံတားဦးစီးဌာန၊ အဆောက်အဦဦးစီးဌာန ဟူ၍ ဦးစီးဌာန(၃)ခုဖြင့် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။