မူဝါဒ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆောက်လုပ်မှုကဏ္ဍကို စနစ်ကျန၍ ခေတ်မီစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လမ်း/တံတားများကို အဆင့်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ် နှင့် အချိန်ကို လျော့ချနိုင်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာကဏ္ဍကို ဟန်ချက်ညီညီ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် စေရန်နှင့် ပြည်သူတို့၏ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရန်

ပြည်သူလူထုအတွက် နိုင်ငံတော်၏ အဆောက်အအုံနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ငွေကြေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းကူညီမှုများဖြင့် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် အိမ်ရာများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန်

ကျေးလက် လမ်း/တံတားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်