ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သင်တန်းများ

အဆောက်အဦဦးစီးဌာနနှင့် BIM Myanmar Co., Ltd တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော Building Infrastructure Modelling (BIM) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား