အဆောက်အဦဦးစီးဌာနသမိုင်း

(က)    အဆောက်အဦဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြု လုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)မှ     

          အရာထမ်း (၂၈၆)၊ အမှုထမ်း(၂၀၀၀)၊ စုစုပေါင်း(၂၂၈၆)ဖြင့် သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

( ခ )   အဆောက်အဦဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ သည်။

( ဂ )   အဆောက်အဦဦးစီးဌာန၏ တည်နေရာမှာ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရုံးအမှတ် (၄၀) ဖြစ်ပါသည်။