မူဝါဒ

(က)   မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောက်လုပ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရေး။

( ခ)    မြန်မာနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့် အဆောက်အအုံများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ တပြေးညီဖြစ်စေရန် ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းပေးရေး။

( ဂ)    အဆောက်အအုံအတွင်း နေထိုင်အသုံးပြုသူများ လုံခြုံစိတ်ချ၍ အသုံးပြုမှု လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရေး။