လုပ်ငန်းစဉ်

၁။       အမျိုးသားတိုးတက်မှု ကာလတို(၅)နှစ်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း ၊ နှစ်အလိုက် ရန်ပုံငွေ တွက်ချက်တောင်းခံ၍ ရရှိရန်ပုံငွေဖြင့် တံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း။

၂။        တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် အခြားသော ဝန်ကြီးဌာနများမှ အပ်နှံလာသော တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ပေးခြင်း။

၃။    တံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း ၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများတွင် ဝန်ကြီး ဌာန၏ မူဝါဒ ၊ ရည်မှန်းချက်များကို အခြေခံ၍ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အပြည့်အဝအသုံးပြု၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။    မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ထိစပ်လျက်ရှိသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့်  ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ လာအိုနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နိုင်ငံ ၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံ ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံများနှင့် နယ်စပ်တံတားများ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။