ဆောင်းပါးများ

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မ္မ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေး၊ နယ်စပ်ဒေသများ အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ တစ

၁။ အမျိုးသား အဆင့် မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာမူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ရေးဆွဲ ပြဌာန်း၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မြို့ပြ ဒေသနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။

(၁) ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထားသော လမ်းနှင့် တံတားများကို စီမံချက်ဖြင့် ဖောက်လုပ်ခြင်း ၊ တည်ဆောက်ခြင်း ၊ မွမ်းမံခြင်း နှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း တို့ကို တာဝန်ယူခြင်း