အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၏ သင္တန္းမ်ား

Rate this item
(0 votes)
BIM စနစ္အသုံးျပဳမႈသင္တန္း

       BIM ႏွင့္ပါတ္သတ္သည့္ Softwareမ်ား အသုံးျပဳမႈသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ BIM စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္အသုံးျပဳမႈ သင္တန္းမ်ားအား ျပည္ပမွ BIM စနစ္အား အေတြ႕အႀကဳံရွိ ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ပိုခ်ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ Architect, Structure, MEP စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းအလိုက္ ခြဲေဝအသုံးျပဳပုံမ်ား ႏွင့္ BIM စနစ္အား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ ကနဦးအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 

ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ BIM စနစ္အသုံးျပဳမႈသင္တန္း

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေသာ Building Information Modeling စနစ္အား ဌာနအတြင္း ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဗိသုကာဌာနခြဲ၊ ပုံထုတ္/ခန္႔သုဌာနခြဲ၊ လွ်ပ္စစ္ဌာနခြဲ၊ ေရသန္႔ဌာနခြဲရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္တန္းမ်ားအား ပုံမွန္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။

 

Read 2597 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.