ဓါတ္ပံုသတင္း

(၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ၿမိဳ့ျပညီလာခံ (World Urban Forum-10) သို့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တက္ေရာက္ ၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနိုင္ငံ၊ အဘူဒါဘီ ၿမိဳ့တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၈) ရက္မွ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ၿမိဳ့ျပညီလာခံ (World Urban Forum-10 ) တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ေဖေဖၚဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁:၃၀) အခ်ိန္တြင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ဒူဘိုင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို့ အဆိုပါေန႔ နံနက္ (၆:၃၀) အခ်ိန္တြင္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကပါသည္။ ၃။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈:၃၀) အခ်ိန္တြင္ World Urban Forum (10) က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Abu Dhabi National Exhibition Center သို့ သြားေရာက္၍ 'Joint Opening of the Assembilies' ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို့တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္မည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အဆိုပါေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ဖိုရမ္တြင္ျပသထားသည့္ ျပခန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ ၄။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၉) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနိုင္ငံ၊ အဘူဒါဘီၿမိဳ့ရွိ၊ Abu Dhabi National Exhibition Center တြင္ က်င္းျပျပဳလုပ္သည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာၿမိဳ့ျပညီလာခံ (WUF10) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ WUF10 သို့ နိုင္ငံေပါင္း (၁၆၈) နိုင္ငံမွ (၁၈၀၀၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပခန္းေပါင္း (၁၃၀)ေက်ာ္ ခင္းက်င္းျပသထားပီး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေပါင္း (၄၇၀) ေက်ာ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၅။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္သည္ အဆိုပါေန႔ မြန္းလြဲ (၁:၃၀) အခ်ိန္တြင္ Hall-4(Room-A) တြင္ျပဳလုပ္သည့္ Ministerial Round Table Meeting သို့ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ (၂:၀၀) အခ်ိန္တြင္ Hall-3(Room-10) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Implementing national urban policy in Myanmar in the context of rapid urbanization ေဆြးေႏြးပြဲသို့တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) တို့မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျပဌာန္းမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၿမိဳ့ျပမူဝါဒ (National Urban Policy) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားၾကပါသည္။ ၆။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အဆိုပါေန႔ ညေန (၅:၀၀) အခ်ိန္တြင္ Smart City Concept for Municipal Infrastructure ေဆြးေႏြးပြဲသို့ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ၿမိဳ့ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

 


 


ေဒါပုံတံတားသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

 


 


ပဲခူး - သနပၸင္ - သံလ်င္လမ္း (ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္းလမ္းပိုင္း) ကတၱရာ ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္။ (၁၈-၅-၂၀၁၈)


 


Page 1 of 2