ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး Pilot Project ေက်ာက္တံခါးၿမဳိ႕နယ္၊ သူေဌးကုန္း - ကင္းရြာ လမ္း အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေျခေထာက္ - မဲေခ်ာင္း လမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။  (၂၅-၁၂-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ တံတားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေရႊေလး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၁၉-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာ - ႀကိမ္ေခ်ာင္း - ေတာင္ျပိဳလက္ဝဲ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေတာင္ျပိဳလက္ဝဲတြင္ လက္ခံေရးစခန္းအတြက္ Modular House မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း - ဂုပၸိ လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ေနမႈ၊ ဘူးသီးေတာင္ - ေမာင္ေတာလမ္း၊ စစ္ေတြ - ပုဏၰားက်ြန္း - ရေသ့ေတာင္ - ဘူးသီးေတာင္လမ္းႏွင့္ ၎လမ္းေပၚရွိ စုိင္တင္တံတား၊ ရြာေပာာင္းတံတား၊ ငစံေပၚတံတား၊ ေသာင္ဒရားတံတားႏွင့္ ရေသ့ေတာင္းတံတားတုိ႔ တည္ေဆာက္ျပီစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရုံးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုအား ေမာင္ေတာေဒသ လမ္းတံတားအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။

 


 


Page 46 of 67

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္