ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံခရိုင္၊ နာဂစ္လမ္း အမွတ္(၇)၊ ဖ်ာပုံ - က်ဳံကဒြန္း - ေဒၚၿငိမ္း - အမာလမ္းေပၚရွိ ဆိပ္မတံတား အရွည္(၂၈၀ ေပ)သည္ (၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ည(၁၁:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခဲ့ရာ (၁၅-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တံတားအထူးအဖြဲ႕(၁၆)က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တံတားတိုင္မ်ားကို (1.2 mØ SPSP Stand Pipe)မ်ားျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တံတားအေပၚထည္အား S/S Bailey (C-200)(280')ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းအား လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖ်ာပုံခရိုင္မွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၂၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ Load Test ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၆:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စတင္အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း သန႔္ရွင္းသာယာလွပေစေရးအတြက္ အျမန္လမ္းမႀကီး တစ္ေလၽွာက္တြင္ စုေပါင္းအမွိုက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈ ( Cleaning Campaign )အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအပိုင္း မိုင္တိုင္ (၀/၀) မွ (၂၆/၄)အထိ လူအင္အား (၁၈၄)ဦး ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၄)စီးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအပိုင္း မိုင္တိုင္ (၂၆/၄) မွ (၁၈၅/၀)အထိ လူအင္အား (၄၀၀)ဦး ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၄)စီးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ (ေနျပည္ေတာ္) အပိုင္း မိုင္တိုင္ (၁၈၅/၀) မွ (၂၄၂/၃)အထိ လူအင္အား (၁၂၃)ဦး ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂)စီးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအပိုင္း မိုင္တိုင္ (၂၄၂/၃) မွ (၃၆၆/၃)အထိ လူအင္အား (၃၂၀)ဦး ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁၅)စီး ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း လူအင္အား (၁၀၂၇)ဦး ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂၅)စီး တို႔ျဖင့္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ (၈-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ေသာေၾကာေန႔ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီ မွ (၁၁:၀၀)နာရီ အထိ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား စုေပါင္း၍ အမွိုက္ေကာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ===========================

​ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း သန႔္ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ အမွိုက္မ်ားကို Rest Camp (နားေနစခန္းမ်ား) ႏွင့္ ယာယီသန႔္စင္ခန္းမ်ား ေနရာသို႔ ေရာက္မွသာလွ်င္ အမွိုက္ပုံးအတြင္းသို႔ စနစ္တက် စြန႔္ပစ္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကား အပ္ပါသည္။


Page 4 of 91