သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူ - ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး (၁၇-၉-၂၀၁၇)

 


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႈး သည္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကညင္တန္း - အလယ္သံေက်ာ္ - အငူေမာ္လမ္းအား ARSA အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္ေဆာင္ရြက္။ ကညင္တန္း - အလယ္သံေက်ာ္ - အငူေမာ္လမ္း သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၅-၉-၂၀၁၇)


Page 3 of 17

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္