ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ J & M Steel Solutions စက္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Shipping Out Ceremony for The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ။ (၂၄-၉-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းတိုးေအာင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ရွိ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၃-၉-၂၀၁၇)


Page 2 of 19

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း