(၂၄-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ညေန (၁၇း၀၅ )အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မအီ - ေက်ာက္ျဖဴလမ္း မိုင္တိုင္(၅၃/၃)ရွိ အရွည္(၃၅၁.၈၈)မီတာ လံုးေတာ္ ေပါက္တံတား၏ (၆၀ m) ေရလည္ခန္း ဖြင့္ သံမဏိ သံေပါင္သည္ တိုင္အမွတ္ P(3) ေပၚရွိ အထုိင္ Bearing ေပၚမွ ျပဳတ္က် သြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သံမဏိသံေပါင္သည္

 


ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမ ပုဂံ ရွိ စူဠာမုနိဘုရား၊ ျပသာဒ္ႀကီးဘုရား၊ ေစတနာႀကီးဘုရား၊ တရုပ္ေျပးဘုရား၊ ဝက္ႀကီးအင္း ဂူေျပာက္ႀကီး ဘုရား၊ ေက်ာက္ကူဦးမင္ဘုရား၊ ဘူးလယ္သီးဘုရားမ်ား အပါအ၀င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို မိုးေရစိမ့္၀င္၍ ထပ္မံ မပ်က္စီးေစရန္ မိုးကာမ်ားအုပ္မိုးျခင္းကို တံတားအထူးအဖြဲ႕မ်ား၊


Page 91 of 91