ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ 
ဂုတ္တြင္း တံတား
(မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - ေက်ာက္မဲ လမ္းပိုင္း)
မိုင္းခဲြဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ သို႔
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခက္အခဲ မရွိေစရန္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန မွ
တံတားတည္ေဆာက္ေရးအထူးအဖြဲ႔မ်ား က

အျမန္ဆုံး (၅)ရက္အတြင္း
Double Lane Bailey bridge 
(ႏွစ္လမ္းသြား ေဘလီတံတား)ႀကီးကို
တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ယေန႔ ညေနပိုင္းမွစ၍
လိုအပ္ေသာ တံတားသံေဘာင္ေဘလီမ်ားကို
စတင္ေပးပို႔လ်က္ ရွိပါသည္။
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ယေန႔ (၁၄-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညပိုင္း အခ်ိန္ မလြဲေတာင္ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရာသီဥတု အေျခအေန ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ား ၊ ခရီးသည္တင္ ကားႀကီးမ်ား ႏွင့္ အိမ္စီးကားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ မွ မိုင္တိုင္(၈၀/၄) အကြာရွိ လမ္းသားျပတ္ေနေသာ မလြဲေတာင္ေပၚတြင္ ေဘလီတံတား သံေဘာင္ထိုးျခင္း လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေတာင္နံရံ လမ္းေျမသားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အျမန္ဆုံးေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂၃)၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) တို႔မွ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား က စက္ယာဥ္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေန႔/ည မျပတ္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္ ။ (၁၄-၈-၂၀၁၉)


Page 7 of 82