ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးလွထြန္းဦး၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဦးေရႊဇင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း (ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ အပိုင္း)ရွိ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးခဲ႔ျပီး မိုင္ ၆၃/o ႏွင့္ ၆၄/၃ တို႔တြင္ သြားလာေနေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားမွ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ တို႔ႏွင့္ေတြဆုံစဥ္ လမ္းအေျခအေနႏွင့္ ပူတာအိုသုိ႔ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ႔ပါသည္။


မုဒံု - ျမဝတီလမ္း (မဲသေရာ - လႈိင္းကြယ္ အပိုင္း) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအား ကရင္ျပည္နယ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၆-၄-၂၀၁၈)


Page 6 of 47

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း