မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိး လမ္း (ဂုတ္တြင္းတံတား) အေျခအေန (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မိုင္းခြဲ ဖ်က္စီးျခင္း ခံရေသာ ဂုတ္တြင္းတံတား ပ်က္စီးမႈ အေျခအေန ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ တံတားဦးစီးဌာန တို႔မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ၊ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ မွ တာဝန္ခံ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္ တြင္ တံတားပ်က္စီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ႏွစ္လမ္းသြား သံေဘာင္ေဘလီတံတား ကို တံတားအထူးအဖြဲ႔မ်ားက (၅)ရက္အတြင္း အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘလီသံေဘာင္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္သို ့သယ္ယူေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း အေျခအေန (ညပိုင္း) ယေန႔(၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညပိုင္းတြင္ မလြဲေတာင္ ေပၚရွိ ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား က တံတားၾကမ္းခင္း ခင္းျခင္း ၊ တံတားေနရာမွန္ ေရာက္ရွိရန္ တြန္းျခင္း ၊ တံတားေဘးတိုက္တြန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


Page 6 of 82

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္