ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (၃၁-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျပည္-ေပါက္ေခါင္း-အုတ္တြင္း-ေတာင္ငူလမ္းေပၚ႐ွိ မိုင္တိုင္ (၁/၃၉) (၁၉၀) ေပ တံတားသည္ ေရစီးႏွင့္အတု ေမ်ာပါပ်က္စီးခဲ့ပါသည္၊ ယခုအခါ ထိုတံတားေနရာတြင္ (၂၁၀)ေပအ႐ွည္ ေဘလီတံတားအား ယေန႔မွစ၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးလ်ွက္႐ွိၿပီး (၆-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၁/၇-၁၂/၀)ရွိ ေပ(၄၀)တံတား ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲၿပီး ျကမ္းခင္းမ်ား ျကံ့ခိုင္မႈအားနည္းေသာ အဆိုပါတံတားအစား ေပ(၆၀)ေဘလီသံေဘာင္တံတား အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ယေန႔ နံနက္ (၀၆း၀၀)နာရီမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ညေန (၀၆း၀၀ ) နာရီတြင္ တည္ေဆာက္ ျပီးစီၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား (အတက္/အဆင္း)အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ လမ္းအူေၾကာင္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္) (၂-၉-၂၀၁၉)


Page 6 of 91