ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း၊တံတားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ တို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္း ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ အစည္းအ ေဝးခန္းမေဆာင္ မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း ၊ တံတား ႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေနရာမ်ားႏွင့္ Video Conferencing ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။

ေရွးဦးစြာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးတင္ေမာင္အုန္း က ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္းတြင္ လမ္းအထူးအဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ၊ တံတားအထူး အဖြဲ႕(၁)ဖြဲ႕ ႏွင့္ ကုမၸဏီ(၁၄)ဖြဲ႕တို႔မွ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း ၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈ ၊ မႏၲေလး - လားရႈိး - ဗန္းေမာ္ - ျမစ္ႀကီးနားလမ္းအပိုင္းတြင္ ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ(၅)ဖြဲ႕ မွ Cement Stabilized ခင္းျခင္း ၊ AC ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ၊ နမၼတီး - တႏိုင္း - ပန္ေဆာင္လမ္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္မွ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ကတၱရာခင္းျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႉဒါန္း ေထာက္ပံ့မႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ဆက္လက္၍ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္းအပိုင္း လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း ၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ တို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အဓိက အေရးပါသည့္ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္းတြင္ လမ္းအထူးအဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၁)ဖြဲ႕ ႏွင့္ ကုမၸဏီ(၁၄)ဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ယခုအခါ လုပ္ငန္းမ်ား (၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း) ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အလားတူ မႏၲေလး - လားရႈိး - ဗန္းေမာ္ - ျမစ္ႀကီးနားလမ္းအပိုင္းတြင္ ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ(၅)ဖြဲ႕ တို႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ လုပ္ငန္းမ်ား (၈၅ရာခိုင္ႏႈန္း) ၿပီးစီးေနၿပီး ၊ နမၼတီး - တႏိုင္း - ပန္ေဆာင္ လမ္းသည္ ယခုအခါ လုပ္ငန္းမ်ား (၈၅ရာခိုင္ႏႈန္း) ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ၊ ဦးမင္းေဆြက မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ နန႔္မြန္း -ေခ်ာင္းဝ -ေညာင္ပင္လမ္း (၁၆ ကီလိုမီတာ) ႏွင့္ လယ္မွီး - ကြင္းႀကီး - ဇီးကုန္း လမ္း ( ၂ဒသမ၆ ကီလိုမီတာ ) ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခတ္ခ်ိဳ - ေနာင္ပကပ္ - ဇယ္ခမ္းလမ္း ( ၃ဒသမ၈ ကီလိုမီတာ) ၊ မုတ္လြဲ - ခတ္ခ်ိဳ - ေနာင္ဟီး - စန္းကား - တာစန္း ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း ( ၄ဒသမ၂ ကီလိုမီတာ) ၊ ဝါေရွာင္ - ဒိန္းဂ်န္ယန္ - ေဂြထုလမ္း( ၁ဒသမ၈၅ ကီလိုမီတာ ) ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ကို လည္းေကာင္း ၊ ယင္းေနာက္ မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပြင့္ျဖဴ - ထုံးရည္ေပါက္လမ္း (၂ဒသမ၆ ကီလိုမီတာ) ၊ ေအာက္ရွမ္းစု႐ြာလယ္လမ္း (၁ဒသမ၂ ကီလိုမီတာ ) ၊ ဆားေမွာ္ - ထီးခ်ိဳင့္ - ေတာင္နီလမ္း (၃ဒသမ၄ ကီလိုမီတာ ) ၊ နမၼတီး - သူေဌးကုန္းလမ္း (၁ ကီလိုမီတာ) ၊ ပဲခူးစု - ဗန္းေမာ္ကုန္းလမ္း (၂ ကီလိုမီတာ) ၊ ေအာက္ေရရွင္ - ေညာင္ကုန္းလမ္း ( ၂ဒသမ၆ ကီလိုမီတာ ) ၊ ဆားေမွာ္ - ႁပြန္သုံးလုံးလမ္း (၄ဒသမ၄ ကီလိုမီတာ ) ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာ္ေခါင္ - မံဖြ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း (၀.၆ ကီလိုမီတာ) ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္ရွိ တိန္းဟြန္း - ကုန္းႏု - မဏိဩဂ - ဘိုကုန္း -သေျပလွ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း (၇ဒသမ၂ ကီလိုမီတာ) အမာခံလမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈ ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြယ္ေခါ - မလိခလမ္း (၁ဒသမ၆ ကီလိုမီတာ) ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စင့္ကင္ - တိန္းေသာ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း ( ၂ဒသမ၈ ကီလိုမီတာ ) ေက်ာက္ ေခ်ာ ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ မာမူးလဲ့ - နမ္ေဟာ့ - လာဝါဒါး႐ြာလမ္း (၁ဒသမ၆ ကီလို မီတာ ) သဲေက်ာက္ခင္း ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဂ်ဴဗလီ - မကပ္မုံလမ္း ( ၅ဒသမ၆ ကီလိုမီတာ ) ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္း ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း Pilot Project အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာလမ္း (၃၀ဒသမ၉၈ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန႔္သာရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာလမ္း (၃၁ဒသမ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း) အထိ တိုးတက္ ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕( ၁ ) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ( ၿမိဳ႕ျပ ) ဦးေစာဇာနည္လွ က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း “ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအို ” လမ္းေပၚရွိ တံတား(၇)စင္းရွိ သည့္အနက္ တည္ေဆာက္ၿပီး တံတား(၂)စင္း ၊ တည္ေဆာက္ဆဲ တံတား(၃)စင္း ၊ တည္ေဆာက္ရန္ က်န္ရွိ သည့္ တံတား(၂)စင္း ကိုလည္းေကာင္း ၊ “ မေဂြဇ - ေခါင္လန္ဖူး” လမ္းေပၚရွိ တံတား(၂)စင္းအနက္ တည္ေဆာက္ဆဲ တံတား(၁)စင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္က်န္ရွိသည့္ တံတား (၁)စင္း ကိုလည္းေကာင္း ၊ “မခ်မ္းေဘာ့ - ဖ႐ုခ - ရပ္ေဘာ့ - ေနာင္မြန္”လမ္းေပၚရွိ တံတား(၄)စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ကိုလည္း ေကာင္း ၊ ဆက္လက္၍ “ မႏၲေလး - လားရႈိး - ဗန္းေမာ္ - ျမစ္ႀကီးနား” လမ္းေပၚရွိ တံတား(၄) စင္းအနက္ တံတား(၁)စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ တံတား(၃)စင္း တည္ေဆာက္ရန္ က်န္ရွိမႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ဆက္လက္၍ တံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသ သည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အဓိက လမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္းသည္ ယခင္က ဗြက္တန္းႀကီး မ်ားျဖစ္ၿပီး သြားလာေရးအလြန္ ခက္ခဲပါေၾကာင္း ၊ ယခုအခါ အဆိုပါလမ္းပိုင္းကို ခ႐ိုင္အဖြဲ႕ ၊ အထူးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ အားရေက်နပ္မိပါေၾကာင္း ၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္မွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ အဆိုပါ လမ္း ၊ တံတားမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီစြာျဖင့္ ေကာင္းမြန္ရန္ လိုပါေၾကာင္း ၊ လမ္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္စဥ္ကပင္ လမ္းအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း ၊ မိုးတြင္းကာလ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္မႈ မျပတ္ေတာက္ေစေရး ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိရန္ လိုပါေၾကာင္း ၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာေရး လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္ ေက်းလက္လမ္း ၊ တံတားမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း ၊ ဆက္လက္၍လည္း လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ ေစလိုပါေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။