ဆိပ္မတံတား တည္ေဆာက္ေရး

ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေစေရး ဆိပ္မတံတားအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားမည္။ အမာၿမိဳ့ ဆိပ္မေက်းရြာသို့ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုဘိုမင္းေဇာ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန တိုင္းညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးရန္နိုင္ေဇာ္၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၁၆)မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚသစ္သစ္ေအာင္၊ ခရိုင္လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖ်ာပုံခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ၿမိဳ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ (၈) နာရီ (၄၅) မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေခ်ာင္းအတြင္း ၿပိဳက်သြားေသာ ဆိပ္မတံတားအား ၾကည့္ရွု၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ တံတားအား အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို (၁၄)ရက္အတြင္း အၿပီးျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသစ္သစ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ စက္ယႏၲယားမ်ားျဖင့္ ေန႔ညမနားဘဲ (၁၄)ရက္အတြင္း အၿပီး ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း ျပည္သူမ်ား မွလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း၊ တံတားအား ယခင္ အတိုင္းအတာ အတိုင္း သံေဘာင္ ေဘလီတံတား ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ မည္ ျဖစ္ၿပီး ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေသာ္လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုခိုင္ခံ့ေစရန္ စီမံလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသစ္သစ္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ တိုင္းလမ္းဦးစီး ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးရန္နိုင္ေဇာ္က “တံတားအျမန္ ေဆာက္လုပ္နိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ စက္ယႏၲယားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္မွ ရက္တိုအတြင္း အၿပီး ေဆာက္ လုပ္နိုင္မွာ ျဖစ္လို့ တိုင္းအတြင္းမွ ဖ်ာပုံႏွင့္ အနီးဆုံး စက္ယႏၲယားမ်ားကို စုစည္း ေနေၾကာင္း၊ ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူျခင္း၊ တံတားအား အျမန္ဆုံး ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္