မိုင္တိုင္ (၁/၃၉)(၁၉၀) ေပတံတားအား (၂၁၀)ေပ ေဘလီတံတား အစားထိုး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (၃၁-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျပည္-ေပါက္ေခါင္း-အုတ္တြင္း-ေတာင္ငူလမ္းေပၚ႐ွိ မိုင္တိုင္ (၁/၃၉) (၁၉၀) ေပ တံတားသည္ ေရစီးႏွင့္အတု ေမ်ာပါပ်က္စီးခဲ့ပါသည္၊ ယခုအခါ ထိုတံတားေနရာတြင္ (၂၁၀)ေပအ႐ွည္ ေဘလီတံတားအား ယေန႔မွစ၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးလ်ွက္႐ွိၿပီး (၆-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)