ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ စတင္၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳ

ယေန႔ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း (၁၃:၀၀)အခ်ိန္တြင္ အိမ္စီးကားငယ္မ်ားအား ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ စတင္၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ျပည္သူမ်ားထံ အသိေပးတင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဘလီတံတားႀကီးကို (၅)ရက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။