လား႐ႈိး - သိႏၷီ - ကြမ္းလုံ လမ္းေပၚရွိ တံတားမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ အေျခအေန

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန        ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၁၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္းတံတား မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ (၁၁:၄၅)အခ်ိန္တြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လား႐ႈိး - သိႏၷီ - ကြမ္းလုံ လမ္းေပၚရွိ ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းခံရ၍ ပ်က္စီးသြားေသာ တံတား(၃)စင္း ေနရာတြင္ ယာယီေဘလီတံတားမ်ား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးညွိနႈိင္းပါသည္။

ထို႔ေနာက္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဂုတ္တြင္းတံတား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ လမ္း/တံတား အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ လာ႐ႈိးၿမိဳ႕ မွ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာ၍ လား႐ႈိး - သီေပါ - ေနာင္ခ်ိဳ (ဂုတ္တြင္းတံတား) လမ္းပိုင္းရွိ  လမ္း/တံတားမ်ားအား ျကည့္ရႈ စစ္ေဆးကာ ဂုတ္တြင္းတံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို ့ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါသည္။