မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ဂုတ္တြင္းတံတားအား အျမန္ဆုံး (၅)ရက္အတြင္း ႏွစ္လမ္းသြား ေဘလီတံတားႀကီးကို တည္ေဆာက္သြားမည္

ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ 
ဂုတ္တြင္း တံတား
(မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - ေက်ာက္မဲ လမ္းပိုင္း)
မိုင္းခဲြဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ သို႔
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခက္အခဲ မရွိေစရန္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန မွ
တံတားတည္ေဆာက္ေရးအထူးအဖြဲ႔မ်ား က

အျမန္ဆုံး (၅)ရက္အတြင္း
Double Lane Bailey bridge 
(ႏွစ္လမ္းသြား ေဘလီတံတား)ႀကီးကို
တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ယေန႔ ညေနပိုင္းမွစ၍
လိုအပ္ေသာ တံတားသံေဘာင္ေဘလီမ်ားကို
စတင္ေပးပို႔လ်က္ ရွိပါသည္။