မလြဲေတာင္ ေဘလီတံတားထိုးျခင္းလုပ္ငန္း (ညပိုင္း)

ယေန႔ (၁၄-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညပိုင္း အခ်ိန္ မလြဲေတာင္ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရာသီဥတု အေျခအေန ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ား ၊ ခရီးသည္တင္ ကားႀကီးမ်ား ႏွင့္ အိမ္စီးကားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ မွ မိုင္တိုင္(၈၀/၄) အကြာရွိ လမ္းသားျပတ္ေနေသာ မလြဲေတာင္ေပၚတြင္ ေဘလီတံတား သံေဘာင္ထိုးျခင္း လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေတာင္နံရံ လမ္းေျမသားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အျမန္ဆုံးေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂၃)၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) တို႔မွ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား က စက္ယာဥ္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေန႔/ည မျပတ္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္ ။ (၁၄-၈-၂၀၁၉)