သံျဖဴဇရပ္-ေရး လမ္းပိုင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ရန္ကုန္ - ေမာ္လၿမိဳင္ - ေရး - ၿမိတ္လမ္း ( သံျဖဴဇရပ္ - ေရး အပိုင္း ) မိုင္တိုင္ (၄၅/၀ - ၄၆/၀) အတြင္း ဝယ္ဝကၤရာတံတားညီေနာင္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားသည္ (၈-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚ ေရ(၃)ေပေက်ာ္ကာ ေရတိုက္စားၿပီး လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား က လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ။ (၁၃-၈-၂၀၁၉)