ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၂-၄-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပုသိမ္ - ကံကုန္း - ျမင္းကဆိပ္ - ေျမာင္းျမ လမ္းကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တံတားဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လင္း က အဆိုပါလမ္းေပၚရွိ ပမၼဝတီ ႀကိဳးတံတား (ျမင္းကဆိပ္) ၾကံ့ခုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနနွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး နွင့္အဖြဲ႔သည္ ဝါးခယ္မ - မရမ္းေခ်ာင္ - ေျမာင္းျမ လမ္းေပၚတြင္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၂) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ႀကိဳးတံတား အနီး တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနနွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ အေပၚ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ မျပတ္ေတာက္ေစေရး လက္ရွိႀကိဳးတံတား အား ခံႏိုင္ဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီး ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကို ဇက္ေရယာဥ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳရန္ မွာၾကားပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔သည္ ပန္းတေနာ္ - ေရႊေလာင္း - ဝါးခယ္မ လမ္းေပၚတြင္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁၅) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ဝါးခယ္မ ႀကိဳးတံတား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး ဘိုးပိုင္လုပ္ငန္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ဝါးခယ္မ ႀကိဳးတံတား ၏ ပင္မတံတားႀကိဳးဆိုင္းမ်ား၊ ႀကမ္းခင္းေဘလီမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ေရလယ္ဘိုးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သံဆင္ျခင္း၊ Stand Pipe ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပန္းတေနာ္ - ေရႊေလာင္း - ဝါးခယ္မ လမ္းေပၚရွိ ေရႊေလာင္းတံတား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဘိုကေလး - ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္း - က်ံဳမေငး - ဝါးခယ္မ - ေျမာင္းျမ လမ္းေပၚရွိ ကၽြန္းျပႆဒ္ တံတား၊ ေစာ္ကဲ တံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ လမ္းကြန္ယက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းဝင္ နာဂစ္လမ္းမ်ား အေျခအေနကို လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က တံတားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မျပတ္ေတာက္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္