ဘားအံ - အိႏၵဳ လမ္​း (ျမျပည္​ - ဝဲကနင္​) တံတားအမွတ္​ ၁/၁၃ ၊ အရွည္ ၆၀ ေပ ၏ တံတားကမ္းကပ္ခံု ၿပိဳက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရွည္ ၈၀ ေပ ႏွစ္လႊာတစ္ထပ္ ယာယီေဘလီတံတား ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္ ။ မွတ္ခ်က္။ အေရးေပၚ ယာယီေဘလီတံတား ျဖစ္ပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၀ တန္) သာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထားပါသည္ ။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္) ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက္ ၊ အဂၤါေန႔


ဂ်ိဳင္းျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္
က်ားကေလး ႏွင့္ က်ံဳဒိုး ၾကားလမ္းေပၚ 
(၅)ေနရာ ေရေက်ာ္ေနသည့္အတြက္ 
ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

ယာဥ္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ဘားအံ - ထီလံု - တာေပါင္ - ပတ - နဘူး - တံတားႀကိဳး (ေကာ့ကရိတ္)လမ္းဘက္မွ သြားလာပါက
အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ အဆိုပါလမ္းတြင္ သစ္သားတံတားမ်ား
ရွိေနသည့္အတြက္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ အဆင္မေျပပါ။

(လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)
၉-၈-၂၀၁၉ ရက္ ၊ ေသာၾကာေန႔


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ သင္တန္းေက်ာင္း ၊ ေျမဧရိယာ (၅၅၅.၈၁)ဧက ေပၚတြင္ KMIC Industrial Complex စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရဝန္ႀကီးဌာန ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Korea Land and Housing Corporation တို႔အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို (၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ (၁၄:၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ရံုးအမွတ္(၁၁) ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ စုေဝးခန္းမေဆာင္ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ၊ ကိုရီးယားနိုင္ငံမွ LH CEO, Mr. Byun Chang Heum ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ Global SAE - A မွ CEO, Mr. Kim Ki Myug ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ - ကိုရီးယား ႏွစ္နိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးပါလွတဲ့ ေပါင္းစပ္မႈအျဖစ္ KMIC Development Company Ltd ကို အတူတကြ ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့အတြက္ ယခုအခ်ိန္ဟာ အင္မတန္မွ မဂၤလာရွိၿပီး ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ KMIC စက္မႈဇုန္ ထူေထာင္မႈဟာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ စက္မႈက႑ ၊ နိုင္ငံျခားပို႔ကုန္က႑ ၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္က႑ ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ၿပီး လူမႈ႔စီးပြားဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖစ္ေစမယ္ဆိုတာ အထူးပင္ ယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း ။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း စက္မႈဇုန္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဇုန္ျပင္ပ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား (လမ္း ၊ ေရ ၊ လၽွပ္စစ္) တို႔အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရမ်ားက သေဘာတူခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္တဲ့ ကိုရီးယား EDCF ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ကိုရီးယားနိုင္ငံအစိုးရဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဒလ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္ေရး ၊ KMIC စက္မႈဇုန္ထူေထာင္ေရးအတြက္သာမက အျခားေသာက႑စုံမွာ အားတက္သေရာ ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ။ KMIC ကို ကိုရီးယား - ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ စီမံကိန္းအျဖစ္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာေစဖို႔အတြက္ JV ကုမၸဏီမွ ပါဝင္လာၾကတဲ့ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ LH Corporation ႏွင့္ Global SAE-A တို႔ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းမႈမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ။ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္ႀကီးအျဖစ္ ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ KMIC ရဲ့ေအာင္ျမင္မႈက ကိုရီးယားနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးနဲ႔ အနာဂတ္စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားနဲ႔ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္ ။ ထို႔ေနာက္ Korea Land and Housing Corporation, Chief Executive Officer, Mr. Byun Chang Heum နွင့္ Global SAE-A Co.,Ltd , Chief Executive Officer , Mr. Kim Ki Myung တု႔ိမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္ က စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္ ။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္ ၊ Korea Land and Housing Corporation, CEO , Mr. Byun Chang Heum ႏွင့္ Global SAE-A Co.,Ltd , CEO , Mr. Kim Ki Myung တို႔မွ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ား၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ၿပီး ထူးခၽြန္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား ကို (၉-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ၊ ေန႔လယ္ (၁၃း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ စုေဝးခန္းမေဆာင္ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ႏွင့္ဇနီး ၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ႏွင့္ဇနီး ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး ၊ အေဆာက္အဦ ၊ လမ္း ၊ တံတား ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန တို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ား ၊ ထူးခၽြန္သင္တန္းသားမ်ား ၊ ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ပညာရည္ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာ ယခုဆိုရင္ (၁၀) ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ သားငယ္ ၊ သမီးငယ္မ်ား ထူးခၽြန္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး မဂၤလာတရားေတာ္နဲ႔အညီ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေပးရျခင္း ျဖစ္သလို သင္တန္းမ်ားမွ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီကေန႔အခ်ိန္အခါဟာ အမ်ိဳးသားပညာရည္ ျမင့္မားေရးနဲ႔ ပညာေရးက႑ တိုးတက္ေစဘို႔အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္သူ ၊ မိဘ ၊ ဆရာ ၊ ေက်ာင္းသား အားလုံး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးအေျခခံ ျမင့္မားမွသာ စီးပြားေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားရဲ့ အင္အား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားဟာ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ နိုင္ငံေတာ္က အားထားရမဲ့ အင္အားမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္က ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ အေျခခံပညာ က႑ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွးရႈေသာ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ ပညာေရးသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သလို ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ကို အျပည့္အဝအသုံးခ်ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ယူလိုစိတ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပါ အသုံးခ်နိုင္ေသာ အရည္အေသြး ရွိိသည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈစနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနၾကၿပီျဖစ္သလို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ (၂၁) ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသြားရန္ လူငယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ (၂၁) ရာစု၏ ထက္ျမက္ေသာ စိတ္ထားမ်ားတြင္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ ႏွိုင္းခ်ိန္အကဲျဖတ္စြမ္းရည္ ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈ ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တက္မႈ ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၊ မီဒီယာႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ Mobile နည္းပညာ/ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္မႈေစတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ (၂၁)ရာစု လူငယ္မ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဲ့ဒီကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး ကိုယ္က်င့္စာရိတၱပါ ျမႇင့္တင္ နိုင္လၽွင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးပိုမိုျပည့္ဝသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ျဖစ္လာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ပညာေရးက႑ အေရးႀကီးပုံႏွင့္ သင္ယူမႈ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား အသုံးျပဳၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာမွာ (၂၁) ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ယူမႈ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား အသုံးျပဳေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ပညာေရးက႑တြင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အတၱ ၊ ကိုယ္အေရးသာ ကြက္ကြက္ေလးၾကည့္တက္ေသာ လူအမ်ားေနရာတြင္ (၂၁) ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ထုဆစ္ထားေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္အင္အားမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္မည္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ပညာေရးက႑မွာ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ကို ပုံေဖာ္ တည္ေဆာက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ကာလ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနသာ ေထြျပားရႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိၿပီး ရိုးရွင္းေသာလူေနမႈစနစ္မ်ားႏွ႕င္ ရိုးရာအစဥ္အလာဓေလ့မ်ားက ပါးလ်ားေပ်ာက္ကြယ္ကာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္အတိတ္မွာ က်န္ခဲ့ၾကၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ (၂၀) ၊ ႏွစ္ (၄၀) ၊ ႏွစ္ (၆၀) က မ်ိဳးဆက္သစ္ တို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကဖူးသည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အပုံႀကီးကြာျခားသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ မသိနားမလည္ေသးသူ ၊ အသစ္အဆန္းကို စူးစမ္းလိုသူ ၊ စြန႔္စား ၾကည့္လိုသူ ၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ တိတ္တဆိတ္ေရာက္ရွိလာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကိုလည္း အထူးေရွာင္ရွားၾကဖို႔ အထူးမွာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူသြားၾကမဲ့ သားတို႔ သမီးတို႔အေနနဲ႔ ေခတ္မီ နည္းပညာ မ်ားကို တက္ကၽြမ္းၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္မားေနရန္ လိုသလိုတိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာအသစ္အဆန္း ေတြကို လူ႔ေလာက ၊ ဘဝသာယာေအးခ်မ္းတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္သုံးစြဲနိုင္ဖို႔ ၊ အဲ့ဒီနည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြကို တလြဲအသုံးမခ်မိေစဖို႔နဲ႔ လူမႈတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္တဲ့ ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့စိတ္ဓါတ္ ၊ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာတဲ့ အမူအက်င့္ ၊ ဘာသာေရးကိုင္းရွိုင္းတဲ့ အစဥ္အလာ ကူညီရိုင္းပင္းတက္တဲ့ အေလ့အထမ်ားနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးစုေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ အေလ့အထမ်ားနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးစုေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ ဓေလ့စရိုက္ ၊ ဒါေတြကို ရိုးေျမက် ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို႔လိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကား ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ (၆) ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သူ (၃) ဦးႏွင့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းထူးခၽြန္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဇနီး ေဒၚသြင္သြင္ေအးမွီ က ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ (၆) ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သူ (၂) ဦးအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြ ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ၎ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက (၅) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၃) ဦးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း(သုဝဏၰ)တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းထူးခၽြန္ သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၏ ဇနီး ေဒၚနီနီေအာင္က (၅) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂) ဦးအား လည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မ်ားက (၄) ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၈) ဦးႏွင့္ (၃) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁၅) ဦးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အစီအစဥ္ ဒုတိယပိုင္းကို က်င္းပရာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္က တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တို႔မွ (၁)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ႏွင့္ (၂) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၊ ရိုးရိုးေအာင္ျမင္သူ မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးတို႔အား ကိုယ္စား တက္ေရာက္ယူ ညႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) မ်ားထံ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္စား (၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ေမာင္ရဲရင့္စည္သူ က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံရိုက္ၾကပါသည္။ ယေန႔အခမ္းအနားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ပညာရည္တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထူးခၽြန္စြာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာ (၁၀) ႀကိမ္ရွိၿပီး

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္

(၆) ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၅) ဦး ၊

(၅) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၅) ဦး ၊

(၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၈) ဦး ၊

(၃) ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၁၅) ဦး ၊

(၂) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၁) ဦး ၊

(၁) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၉) ဦး ၊

ရိုးရိုး ေအာင္ျမင္သူ (၁၉၀) ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၂၇၃) ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ(၁၅) ရက္ေန႔ ၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအမွတ္ (၁) သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျမန္မာဘက္ျခမ္း တံတားေပၚတြင္ တံတားႀကီး ႀကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ တံတားေအာက္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ေသာင္းရင္းျမစ္ ေရလမ္းေၾကာင္း အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆးၿပီး တံတားႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အျမဲမျပတ္ စစ္ေဆးေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျမဝတီ - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းအေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၊ က်ားကေလး - ဇာသျပင္ - ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထား ရွိမႈ အေျခအေန တို႔ကို လမ္းတစ္ေလၽွာက္ၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆးၿပီး တံတားဉီးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕(၄)၊ တံတား အထူးအဖြဲ႕(၁၄)မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ အတၱရံျမစ္ကူး (စံပယ္ဂူ) တံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိရာ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဉီးေဇာ္မိုးလြင္က တံတားစီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္နိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈမွ တံတားအူေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ထားရွိမႈ ၊ တံတားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ ရန္ပုံေငြရရွိမႈ ၊ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ႏွင့္တိုးတက္မႈ ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ ၊ Bored Pile တူးရာတြင္ ေတြ႕ၾကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဉီးၾကည္သြင္ဉီးက ခ်ဥ္းကပ္လမ္းလုပ္ငန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈတို႔ကို အသီးသီးရွင္းတင္ျပၾကပါသည္။ 
တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ တံတားေနရာေရြးခ်ယ္မႈ ၊ ေျမစမ္းသပ္မႈႏွင့္ တံတားဘိုးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ အပိုင္းတြင္ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအေတြ႕အၾကဳံမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ အမၽွ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီၿပီး လက္ရာေသသပ္ေကာင္းမြန္လာသည့္ တံတားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ရၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အညီ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ၿပ တစ္ေျပးညီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတံတားႀကီးကို ျပည္သူမ်ားအျမန္ဆုံး အသုံးျပဳ နိုင္ရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီသတ္မွတ္အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားၿပီး စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ဘိုးပိုင္တူးျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။
ယခုတည္ေဆာက္ေနသည့္ အတၳရံျမစ္ကူး(စံပယ္ဂူ)တံတားသည္ မြန္ျပည္နယ္ ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္မေရာ - စံပယ္ဂူ - ေကာ့ပေနာလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး တံတားအမ်ိဳး အစားမွာ အေပၚထည္ပင္မတံတားကို သံမဏိသံေပါင္းဂုံးျဖင့္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ တံတားႏွင့္ကိုယ္ထည္အေပၚပိုင္းကို ႀကိဳတင္အားျဖည့္သံကူကြန္ကရစ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား ပါသည္။ တံတား၏ အုတ္ျမစ္ကို 1.2 Øm Bored Pile Foundation ျဖစ္ၿပီး တံတားအရွည္ (၂၁၁၃ေပ ၂လက္မ) ၊ ယာဥ္သြားလမ္းအက်ယ္(၂၇ေပ ၁၁လက္မ) ၊ လူသြားလမ္းတစ္ဖက္လၽွင္ (၃ေပ ၃လက္မ)စီပါရွိကာ တံတားေအာက္ေရလမ္းကင္းလႊတ္အက်ယ္(၃၆၀)ေပ၊ အျမင့္(၄၆)ေပႏွင့္ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းခြင့္ျပဳ အေလးခ်ိန္မွာ AASH TO (HS 25-44)ျဖစ္ပါသည္။
အတၱရံျမစ္ကူး(စံပယ္ဂူ)တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာၿပီး အတၱရံျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၃၁) အုပ္စု ၊ ေက်းရြာေပါင္း (၉၇) ရြာ ၊ လူဉီးေရ တစ္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အတၱရံျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၃) အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း (၆၁)ရြာ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္(၄)ရပ္ကြက္ လူဉီးေရ ကိုးေသာင္းေက်ာ္ တို႔ကို တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးျပဳမွာျဖစ္သလို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား သြားလာေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ားလည္း သြက္လက္ျမန္ဆန္ လာမွာျဖစ္ပါ သည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ က်ိဳက္မေရာဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ၊ က်ိဳက္မေရာ-ေမာ္လၿမိဳင္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္း အေျခအေန တို႔ကို ၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆး ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျမဝတီ - ေဝါေလလမ္း ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၅)ရက္ နံနက္(၀၇း၃၀)အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မန္းဝင္းခိုင္သန္ းတက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေစာခ်စ္ခင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးတပ္မေတာ္ မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူေရွး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ရိုးရာအကအဖြဲ႔မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ 
အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မန္းဝင္းခိုင္သန္း မွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဒီေန႔ဖြင့္လွစ္တဲ့ ျမဝတီ - ေဝါေလ လမ္းဟာ ယခင္က ေျမလမ္းႏွင့္ အမာခံလမ္းအဆင့္သာ ရွိရာမွ ယခုအခါ ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ ကတၱရာလမ္း အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမဝတီ - ေဝါေလ လမ္းသည္ ေသာင္ရင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း ႏွင့္ ေဒါနေတာင္တန္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာ တည္ရွိတဲ့အတြက္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့လမ္း တစ္လမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမဝတီ - ေဝါေလ လမ္းဟာ ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ မွာ ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီနယ္စပ္ တစ္ေလၽွာက္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံ ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ လမ္းတစ္လမ္းျဖစ္သလို တစ္ဖက္နိုင္ငံနဲ႔ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ရာမွာလည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္သြားတာေၾကာင့္ ေဒသထြက္ကုန္ေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္နိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္စပ္ေဒသေတြ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုအစိုးရသစ္ရဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္နိုင္ငံေတာ္က ရန္ပုံေငြမ်ား ခြင့္ျပဳၿပီး ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ တာေၾကာင့္ ယခုအခါ ျမဝတီ - ေဝါေလ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လုံျခဳံေခ်ာေမြ႕ခဲ့ၿပီ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလို နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဒီ ျမဝတီ - ေဝါေလ လမ္းကို ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရန္ပုံေငြေတြ ခြင့္ျပဳေပးရျခင္းဟာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္း၊ တံတား အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြတိုးတက္ၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္သား ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြား ဘဝေတြ တိုးတက္ျမင့္မားလာဘို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ကရင္ျပည္နယ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ ဆိတ္သုန္းခဲ့တာေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္တဲ့ လမ္း၊ တံတားေတြကို တိုးတက္တည္ေဆာက္ ေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘဲ ယခုအခါမွာေတာ့ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ့ ဆႏၵနဲ႔အညီ ကရင္ ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ လမ္း၊ တံတား အေဆာက္အဦေတြကို တိုးတက္တည္ေဆာက္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုးတက္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ လမ္း၊ တံတားေတြကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကဘို႔လိုပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံေတာ္မွ အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ ျမဝတီ-ေဝါေလကြန္ကရစ္ လမ္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတာေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလၽွာက္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ျမင့္မားတိုးတက္လာယုံသာမက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း ယခင္က လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ့ နယ္စပ္လမ္းတစ္ေလၽွာက္ သြားလာၿပီး ကုန္စည္မ်ားကူးသန္း ေရာင္းဝယ္နိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမဝတီ - ေဝါေလလမ္းႀကီးျဖစ္ ေပၚလာေအာင္ မိမိတို႔အစိုးရ လက္ထက္မွာ အဘက္ဘက္က ကူညီစြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ယေန႔ ဖြင့္လွစ္တဲ့ ျမဝတီ-ေဝါေလလမ္းသည္ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ေဝါေလၿမိဳင္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး အရွည္(၄၄)မိုင္ (၇)ဖာလုံ ရွည္လ်ားၿပီး ယခင္က (၁၂)မိုင္ခန္႔သာ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ရွိခဲ့ရာ က်န္သည့္ (၃၂)မိုင္ (၇)ဖာလုံခန္႔ဟာ အမာခံ လမ္းအဆင့္သာရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ရရွိတဲ့ျပည္နယ္ ေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြ က်ပ္ (၈၈၀၇.၀၄) သန္းႏွင့္ (၁၈)ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ယခုလို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ျမဝတီ-ေဝါေလလမ္း တစ္ေလၽွာက္ ေပ(၅၀)ေအာက္ ကြန္ကရစ္တံတား (၅၁)စင္း ေပ(၁၈၀)အထက္ တံတားတစ္စင္းႏွင့္ ကြန္ကရစ္ေရႁပြန္ (၆၄)စင္း ကိုလည္း တည္ေဆာက္ ေပးနိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လမ္း၊ တံတားမ်ားကို အဆင့္မီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုေလ်ာ့ခ် နိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိလမ္းမ်ား ကို ASEAN Class III (၁၈)ေပ အက်ယ္ ကတၱရာလမ္း / ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ အနည္းဆုံးေရာက္ရွိရန္ ၊ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ လမ္း၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား အခ်ိဳးညီ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ တို႔ကို အဓိက ဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာဘို႔ အတြက္ ယခု ျမဝတီ-ေဝါေလလမ္း (၄၄)မိုင္ (၇)ဖာလုံ၊ (၁၈)ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္ေပးပါေသာ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေသာ ေဒသခံၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကုမၸဏီမ်ား၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမဝတီ-ေဝါေလလမ္းဟာ ျမဝတီၿမိဳ႕နဲ႔ ေဝါေလၿမိဳင္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္တဲ့ ၿမိဳ႕ခ်င္းဆက္ လမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလၽွာက္မွာ တည္ရွိတာေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာမွာ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ လမ္းတစ္လမ္းအျဖစ္ တည္ရွိေနမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါမွာ ကရင္ျပည္နယ္ဟာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿငိမ္းခ်မ္းေနတာေၾကာင့္ လမ္း၊ တံတားေတြကို တိုးတက္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေတြကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္း၊ တံတားေတြကို တိုးတက္ျပဳျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ လြယ္ကူစြာ ကူးလူးဆက္ဆံနိုင္ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ့ အသီးအပြင့္မ်ားအျဖစ္ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ျမင့္မားတိုးတက္ လာတဲ့အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ မိပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဘို႔အတြက္ နိုင္ငံေတာ္က အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ ေပးထားတဲ့ ျမဝတီ-ေဝါေလလမ္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ကူးသန္းသြားလာ ဆက္သြယ္ နိုင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ေပးေစလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။ 
၎ေနာက္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးတပ္မေတာ္မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူေရွးက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။
အစီအစဥ္အရ မဂၤလာအခ်ိန္တြင္ ျမဝတီ-ေဝါေလ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မန္းဝင္းခိုင္သန္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဗိုလ္ ၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးတပ္မေတာ္မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူေရွး တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အမွတ္တရစုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံရိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ျမဝတီ-ေဝါေလ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အား ျဖတ္သန္းၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ဖြင့္လွစ္သည့္ ျမဝတီ-ေဝါေလလမ္းသည္ (၄၄)မိုင္ (၇)ဖာလုံ ရွည္လ်ားၿပီး ယခင္က ကတၱရာ(၁၂)မိုင္ခန္႔သာ ရွိခဲ့ရာ က်န္ရွိသည့္ (၃၂)မိုင္(၇)ဖာလုံအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ျပည္နယ္ေငြလုံေငြရင္း ရန္ပုံေငြျဖင့္ (၁၈)ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုလို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာသည့္အတြက္ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ား ရရွိခံစားလာရၿပီး ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရးတို႔ အဖက္ဖက္မွ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္အေျခခံအေဆာက္အအုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Japan Infrastructure Partners - JIP) သည္ Non-Profit Organization အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေသာ ကြန္ကရစ္ငုပ္လွ်ိဳးတံတား (Submersible Bridge) မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာ ပဲခူးႏွင့္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေရေက်ာ္တံတား (၇)စင္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ယခုအခါ ဂ်ပန္ယန္း သန္း(၇၀) အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တံတား(၁)စင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တံတား(၃)စင္း စုစုေပါင္း ငုပ္လွ်ိဳးတံတား(၄)စင္း အား တည္ေဆာက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ငုပ္လွ်ိဳးတံတား၏ တည္ေဆာက္မႈပုံစံသည္ သံကူကြန္ကရစ္ျဖင့္ တစ္တြဲတစ္ဆက္တည္း ပူးတြဲတည္ေဆာက္သည့္ ပုံစံျဖစ္ၿပီး ေဒသခံေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ (ဘိုးလ္ပိုင္မွအပ) လြယ္ကူစြာ တည္ေဆာက္နိုင္သည့္အျပင္ မ်ားစြာခိုင္ခံ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေရစီးဆင္းမႈ မရွိဘဲ ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီေရာက္ခ်ိန္မွ အခိုက္အတန႔္သာ စီးဆင္းလ်က္ ရွိသည့္ေခ်ာင္းမ်ား၌ တံတားႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ပါက ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားမည္ျဖစ္သျဖင့္ Submersible Bridge မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေရျဖတ္သန္း စီးဆင္းခ်ိန္၌ တံတား ၏ လက္ရန္းမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါ၍ ၎တံတားအား တည္ေဆာက္ေပးမည္ဆိုပါက ေက်းရြာမ်ားအား အက်ိဳးျပဳမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ (Japan Infrastructure Partners – JIP) အဖြဲ႕မွ Vice President ျဖစ္သူ ASAKURA Hajime တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးဉီးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ e-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ GIS Data Infrastructure ေဆာင္ရြက္ျခင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၉) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၂၄-၄-၂၀၁၉)ရက္၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး ၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ e-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အခု ဖြင့္လွစ္တဲ့ သင္တန္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံခန႔္ခြဲတဲ့ လမ္းကြန္ယက္မ်ားနဲ႔ တံတားမ်ားစတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကို Digital စနစ္ကို အသုံးျပဳတဲ့ ေျမျပင္သတင္း အခ်က္အလက္ (GIS)နည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး Data Infrastructure အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနမ်ားက သင္တန္းသားမ်ားကို ေခၚယူၿပီး သင္ၾကားေပးတဲ့ ပထမဆုံးသင္တန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေပးတဲ့ လမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္း e-Government စနစ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွာ Enterprise GIS စနစ္လည္း အဓိကအခန္းက႑က ပါဝင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ၊ ဝန္ႀကီးဌာန စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကို GIS စနစ္ အသုံးျပဳၿပီး မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ Monitoring and Management လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းလ်ာထားျခင္း သာမက Design နဲ႔ 3D Model မ်ား ၊ BIM စနစ္မ်ား ၊ Analyse လုပ္ငန္းမ်ားကို GIS Infrastructure ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ နိုင္ငံတကာမွာလည္း GIS စနစ္ကို National Level အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစည္းေပါင္းစပ္ အသုံးခ်မႈေတြ (NSDI – National Spatial Data Infrastructure ) နဲ႔ Regional Level ဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္အသုံးခ်မႈေတြ (SDI – Spatial Data Infrastructure ) လုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေျမျပင္မွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို တိုက္ရိုက္ စီမံခန႔္ခြဲနိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိသလို မလိုလားအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အက်ိဳးထူးမ်ားကိုလည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ဒါ့အျပင္ ဆက္စပ္ဌာနအခ်င္းခ်င္း မၽွေဝသင့္သည့္ GIS Data Infrastructure ေတြကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္လည္း Project Conflict ျဖစ္ျခင္း ၊ Master Plan မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ထိေရာက္စြာ ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္နိုင္ျခင္းစတဲ့ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ဦးစီးဌာနအလိုက္ GIS စနစ္ သုံးစြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေပမဲ့ အဓိကအားျဖင့္ Project Area အလိုက္ ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း ၊ Survey ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ တည္ေနရာမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းစတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါေၾကာင္း ၊ တိုးတက္လာတဲ့ ICT နည္းပညာေၾကာင့္ GIS စနစ္ဟာလည္း User တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အသုံးျပဳသည့္ စနစ္မွ GIS Server မ်ား ထူေထာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစည္း ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳသည့္စနစ္သို႔ ဆန္းသစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ အဲဒီ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း သာမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က စလို႔ ဌာနပိုင္ Enterprise GIS စနစ္ဘက္သို႔ စတင္ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ယခုလို ကူးေျပာင္းရာမွာ လိုအပ္တဲ့ Enterprise GIS Server စနစ္ေတြ ၊ Physical Server ေတြနဲ႔ Data Collector ေတြကို စုစည္းနိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္ အဓိက အက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ Human Resources အတြက္ ဌာနတြင္းသင္တန္း (၃) ႀကိမ္နဲ႔ ျပည္ပသင္တန္း (၂) ႀကိမ္ ေစလႊတ္ကာ ႐ုံးခ်ဳပ္က သင္တန္းသားမ်ားကို ေမြးျမဴေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီး Pilot Project မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Enterprise GIS စနစ္နဲ႔ လမ္းကြန္ယက္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ရန္နဲ႔ SMART City စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ၊ အနာဂတ္မွာေဆာင္ရြက္ရမဲ့ စီမံကိန္းမ်ား ရဲ့ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေန (Progress) မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ GIS စနစ္မွေန၍ တိုက္ရိုက္စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ဖို႔စတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ အဓိကအေျခခံက်တဲ့ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ လမ္းကြန္ယက္ေတြကို GIS စနစ္ေပၚသို႔ Accuracy တိက်စြာ ထည့္သြင္းနိုင္ေရးကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုသင္တန္းကို တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ (၄)ခုက သင္တန္းသား (၆၂) ဦးနဲ႔ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ပိုင္းသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ GIS စနစ္ ဟာ Satellite Map ၊ Terrain Map ၊ Transportation Map စတဲ့ Map Layer မ်ားကို အေျခခံၿပီး သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္သလို ဌာနရဲ့ Enterprise GIS စနစ္မွာပါဝင္တဲ့ GIS Portal စနစ္ ၊ Dashboard မ်ားနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ေတြကိုပါ ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ GPS Data Collector မ်ားအသုံးျပဳကာ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားအေနနဲ႔ လြယ္ကူထိေရာက္တဲ့ နည္းပညာ သစ္မ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားစြာ သင္ယူေလ့လာနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္ ။
ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးမွ e-Government အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၊ CIO ဦးရန္ေနာင္ က Enterprise GIS ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္ ။
ဖြင့္လွစ္သည့္ GIS Data Infrastructure ေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္တန္းသည္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ (၇၅) ဦး တက္ေရာက္ကာ သင္တန္း ကာလမွာ ရက္သတၱ(၂)ပါတ္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Page 6 of 30