ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနနွင့္ ကိုရီးယား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (KOICA)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ - ဟံသာဝတီ - ပဲခူးစၾကၤံနွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး Master Plan ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ တတိယအၾကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၁-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)အခ်ိန္ ေနျပည္ေတာ္၊ Sofitel M Gallery တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KOICA မွ ဌာနကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ J & M Steel Solutions စက္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Shipping Out Ceremony for The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ။ (၂၄-၉-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းတိုးေအာင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ရွိ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၃-၉-၂၀၁၇)


ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕မွ ပူတာအို ထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၁၉-၉-၂၀၁၇)

 


ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ ဝန္ႀကီး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (PMU) အဖြဲ႔၊ ADB အဖြဲ႔၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တုိ႔သည္ အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး အျမန္ဆံုးေပးေခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး။ (၁၈-၉-၂၀၁၇)

 


အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံသင္တန္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂) မွ သင္တန္းဆင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ အရာထမ္း (၇၉)ဦးအား ေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ႏွင့္ ဝန္ႀကီးရံုး၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ သင္တန္းဆင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ အရာထမ္းမ်ား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ဦးစီးဌာနအလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။

(၁၈-၉-၂၀၁၇)

 

 

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဘားအံၿမဳိ႕အဝင္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ကန္သာယာ ေရေပၚStage တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၁၆-၉-၂၀၁၇)

 


သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူ - ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး (၁၇-၉-၂၀၁၇)

 


ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ADB ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢၢၢၢၢၢၢၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနပါသည္ -

(၁) ဦးလွာကေပၚ ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၂) ဦး၀င္းၾကည္ ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၃) ေဒၚေထြးၾကည္ ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၄) ဦးေစာေဒြးေအာင္ ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၅) ဦးေအာင္ေမႊး(လွသိန္း) ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၆) ေဒၚနီနီေထြး က်ံဳေစာင့္ရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၇) ဦးေရႊျမင့္ က်ံဳဒိုး ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္
(၈) ဦးကိုကိုၾကီး တံတားက်ိဳးရြာ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါပုဂၢၢၢၢၢၢၢၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အိႏၵဳေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း၏ Hotline ဖုန္း ၀၉-၇၇၀၀၀၆၃၈၀ သို႔ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဘားအံခရိုင္ (သို႔မဟုတ္) လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ ရံုးမ်ားသို႔ အျမန္ဆံုး လာေရာက္ဆက္သြယ္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

အိႏၵဳေကာ့ကရိတ္လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း
စီမံကိန္းၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔(PMU)


Page 13 of 19

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္