ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၏ ၾသဝါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ
ဝန္ႀကီးရံုး၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား

တက္ေရာက္ၾကပါသည္။  (၂၅-၁-၂၀၁၈)


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး ပူတာအိုခရိုင္၊ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္အနီး ကဆန္ခေခ်ာင္းေပၚရွိ ရပ္ေဘာ့တံတား (ေနာင္မြန္း)ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ (13-1-2018)

 


Page 22 of 35

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္