ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစသည့္အျပင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဒါပုံတံတားသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇ း ၃၀) အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တံတားရွိမဂၤလာမ႑ပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ JICA မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ Nippon Koei ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ တိုင္း / ခ႐ိုင္ / ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr.Ichiro MARUYAMA က ေဒါပုံတံတားတည္ေဆာက္ ေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ JICA Myanmar Office မွ Chief Representative Mr.Masayuki KARASAWA မွ တံတားတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါပုံတံတားအား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္း ၊တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ စက္မႈလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာမိုးျမင့္ ၊ လွ်ပ္စစ္ ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ ၊ JICA Myanmar Office မွ Chief Representative Mr.Masayuki KARASAWA ႏွင့္ Nippon Koei Co.,Ltd မွ Project Manager Mr.Takeshi YOSHIDA တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒါပုံတံတား ကမၸည္းေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတိုင္အား ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Ichiro MARUYAMA တို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဒါပုံတံတားသစ္သည္ (၄)လမ္းသြား ေခတ္မီ Extradosed ကြန္ကရစ္ တံတားႀကီးျဖစ္ၿပီး အရွည္ (၂၅၃) မီတာ ၊ တံတားအုတ္ျမစ္ကို ေခတ္မီ Steel Pipe Sheet Pile Foundation (SPSP) ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အရည္အေသြးႏွင့္စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီကာ Quality Management System ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ၊ ပင္မတည္ေဆာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Nippon Koei ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၈-၂၀၁၈)


ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းခ်က္ပါ တာဝန္မ်ားနွင့္အညီ ျပည္တြင္းရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္အရ အရည္အေသြး စိစစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ေဒသတြင္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ နည္းပညာတကၠသိုလ္(၄)ခုမွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခုအား ပဏာမ အသိအမွတ္ျပဳ (Provisional Accredited) လက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို (၂၉-၇-၂၀၁၈)ရက္ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ Function Hall တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ နာယက အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေကာင္စီဝင္မ်ားနွင့္ Convener, Chair, Evaluator, Observer မ်ား၊ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ လက္ခံယူမည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နွင့္ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴးမ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ အသီးသီးကို မႏၱေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၇)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၃)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေက်ာက္ဆည္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၆)ခု၊ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၂)ခု စုစုေပါင္း ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခု ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ အလွဴရွင္(၁၁)ဦးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။


Page 3 of 29

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္