ခႏၲီး - ဆင္ေသ - လဟယ္ လမ္းေပၚရွိ ခ်င္းတြင္းတံတား(ခႏၲီး) ဖြင့္ပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးသန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္။ (၈-၄-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး - ေခ်ာင္းဆံု (ဘုရားသံုးဆူ) ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ မကၠသာ တံတားဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ၂၅-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။


Page 8 of 26

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္