ျမန္မာ - ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္(၂) (ေသာင္းရင္းျမစ္) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ(ျမဝတီ) ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ(မဲေဆာက္) တို႔ကို ဆက္သြယ္သည့္ ေသာင္းရင္းျမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ျမန္မာ - ထိုင္းခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္(၂) (ေသာင္းရင္းျမစ္) တံတား ဖြင့္ပြဲႏွင့္ Border Control Facilities (BCF) အေဆာက္အဦႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လႊဲေျပာင္း လက္ခံယူျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈:၃၀) အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါတံတားေပၚရွိ ယာယီမဂၤလာမ႑ပ္၌ က်င္းပသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီး H.E Mr. Saksayam Chidchob ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ ၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအထိမ္းအမွတ္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို Video Clip ျဖင့္ ျပသဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မွ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ဦးေ႐ႊေလး က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္ေပးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ဟာ ကုန္း ၊ ေရ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းအာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သလို ႏွစ္ရွည္လမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံလ်က္ရွိၾကၿပီး တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရး ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို အစဥ္အလာအရ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရးအတြက္သာမက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ေရး ၊ အာဆီယံႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးတူစီးပြားသာမက ေဒသ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေရး ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (JBTC) ဖြဲ႕စည္း ထားရွိၿပီး ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ အဓိကကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းေတြမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့လို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးျမန္ဆန္လာဖို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တို႔အၾကား ကုန္သယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွာရွိတဲ့ အမွတ္(၁) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားဟာဆိုရင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့လို႔ ယခု အမွတ္(၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရအကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr. Prayut Chan-o-cha ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ တက္ေရာက္၍ တံတားၿပီးေျမာက္ျခင္းအခမ္းအနားအား က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း။ ဒီတံတားႀကီး တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ လမ္းဦးစီးဌာနမွ တည္ေဆာက္သူ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ၊ ကူညီပံ့ပိုးေပးသူ မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၊ မၾကာေသာကာလတြင္ ျမန္မာ - ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအမွတ္(၂)ေပၚမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ သြားလာအသုံးျပဳေနၾကတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွလည္း ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ျပည့္စုံ ကုံလုံေပါႂကြယ္ဝတဲ့ အနာဂတ္ဆီသို႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ၎ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး H.E Mr. Saksayam Chidchob က ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္း ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီး H.E Mr. Saksayam Chidchob ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔က ျမန္မာ - ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္ (၂) (ေသာင္းရင္းျမစ္) တံတားအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ အထိမ္းအမွတ္လက္ေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၿပီး အမွတ္တရ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၾကသည္။ ၎ေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းကူးလူးဆက္သြယ္ေရး သမိုင္း စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ တံတားႀကီးေပၚမွ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းမႈအား ၾကည့္ရႈအားေပးပါသည္။ ဆက္လက္၍ အစီအစဥ္ ဒုတိယအပိုင္း Border Control Facilities (BCF) အေဆာက္အဦႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လႊဲေျပာင္းလက္ခံယူျခင္းအခမ္းအနားကို က်င္းပရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အေရွ႕အာရွေရးရာဌာန ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း Border Control Facilities (BCF) အေဆာက္အဦႏွင့္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ၎ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ဦးအုန္းလြင္ က ႏွစ္ႏိုင္ငံ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ယင္းေနာက္ Border Control Facilities (BCF) အေဆာက္အဦ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီး H.E Mr. Saksayam Chidchob တို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးၿပီး ျမန္မာဘက္ကမ္း Border Control Facilities (BCF) အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ အမွတ္တရ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၿပီး ျမန္မာ - ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္(၂) (ေသာင္းရင္းျမစ္) တံတားဖြင့္ပြဲႏွင့္ Border Control Facilities (BCF) အေဆာက္အဦႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္(၂) (ေသာင္းရင္းျမစ္)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ(ျမဝတီ)ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ(မဲေဆာက္) တို႔ကို ဆက္သြယ္ကာ ေသာင္းရင္းျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားၿပီး တံတားအရွည္ (၇၆၀) မီတာ ၊ တံတားအက်ယ္ (၁၇.၂) မီတာ ရွိသည့္ ႀကိဳတင္အားျဖည့္သံကူ ကြန္ကရစ္ ၊ Box Girder ႏွစ္လမ္းသြား တံတားျဖစ္ကာ ႏွစ္ဖက္ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား ၊ Border Control Facilities (BCF) မ်ားႏွင့္ Traffic Change Over စသည္တို႔ ျပည့္စုံစြာထည့္သြင္းၿပီး အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ (High Technology) မ်ား အသုံးျပဳ၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တံတားတစ္စင္းျဖစ္သည္။ ဒီတံတားႀကီးဟာ ျမန္မာ - ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးသာမက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၊ ဒါနမ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔ကို ျဖတ္သန္းဆက္သြယ္သည့္ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း (East – West Economic Corridor) ေပၚမွာ က်ေရာက္ေနတာျဖစ္လို႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ကုန္သြယ္စီးပြားေရးေတြကို မ်ားစြာအက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ - ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္(၂) (ေသာင္းရင္းျမစ္) တံတားႀကီးအား အသုံးျပဳ ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေစၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္စည္စီးဆင္းဖလွယ္မႈမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာေစျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ က်န္းမာေရး စသည့္က႑မ်ားတြင္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တံတားႀကီးမွတစ္ဆင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုလာျခင္း ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ျခင္း ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ားလြယ္ကူလာေစျခင္း ႏွင့္ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္