ကိုရီးယာႏိုင္ငံ၊ KB Kookmin Bank ႏွင့္ KB Labour Union တို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ လွဴဒါန္းသည့္ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အတြက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ KB Kookmin Bank ႏွင့္ KB Labour Union တို႔မွ လွဴဒါန္းသည့္ စာၾကည္တိုက္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၈:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ႐ုံးအမွတ္(၄၀)၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သုံးထပ္ေဆာင္အသစ္၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။
၂။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုရီးယာႏိုင္ငံ၊ KB Kookmin Bank ႏွင့္ KB Labour Union တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
၃။ အစီအစဥ္အရ စာၾကည့္တိုက္အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ KB Kookmin Bank မွ Vice President , Mr. JUN KWISANG, KB Labour Union မွ Chairman , Mr. Park Hong Bae ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အမွတ္တရ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၾကပါသည္။
၄။ ထို႔ေနာက္ အစီအစဥ္ဒုတိယပိုင္းကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ စာအုပ္စာေပဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ မ်က္စိႏွင့္နားပင္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ မ်က္စိႏွင့္နားကို ပိုမိုျမင္ႏိုင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ရာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား အမွန္တကယ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ စာအုပ္ေတြဟာ ပညာေရးအသိကို ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္သလို က်န္းမာေရးအသိကို လည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမ်ားမွာရွိတဲ့လူေတြဟာ အခ်ိန္ကို အလဟႆ အျဖစ္မခံဘဲ ရတဲ့ေနရာမွာပင္ ႀကဳံသလိုစာဖတ္ၾကၿပီး အစိုးရကလည္း ျပည္သူမ်ား စာဖတ္ ျဖစ္လာၾကရန္ နည္းေပါင္းစုံ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူေတြ စာဖတ္လာေအာင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႔စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ ေ႐ြ႕လ်ားစာၾကည္တိုက္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
၅။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ KB Kookmin Bank နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ရာမူဝါဒမ်ား ၊ အိမ္ရာေငြေၾကးစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး နည္းလမ္းမ်ားအတူ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔မွာ အိမ္ရာေခ်းေငြစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ CHID Bank နဲ႔ KB Kookmin Bank တို႔အၾကား သုံးပြင့္ဆိုင္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း။
၆။ နိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာက႑တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စာရင္းအင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုစည္းရရွိႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ KB Kookmin Bank အေနနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္ (၁)ခုကို ယေန႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 
၇။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ပါ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ့္ စာၾကည့္တိုက္ကို KB Kookmin Bank ႏွင့္ KB Labour Union ကေန လွဴဒါန္းေပးတဲ့အတြက္ လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားတစ္ေနရာတည္းမွာပဲ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ သုတ/ရသ ဆိုင္ရာမ်ား၊ အျခားဗဟုသုတရေစမည့္ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။ 
၈။ ၎ေနာက္ KB Kookmin Bank မွ Vice President, Mr.JUN KWISANG က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ 
၉။ ယင္းေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ လက္ေဆာင္အားေပးအပ္ရာ KB Kookmin Bank မွ Vice President, Mr. JUN KWISANG က လက္ခံရယူၿပီး အမွတ္တရ စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၾကပါသည္။
၁၀။ ၎ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား သည္ စာၾကည့္တိုက္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ႕့ခဲ့ၾကပါသည္။