လႈိင္သာယာ-ဒလ-တြံေတး-ေကာ့မွဴး-ကြမ္းျခံကုန္း-ေဒးဒရဲလမ္း

လႈိင္သာယာ - ဒလ - တြံေတး - ေကာ့မွဴး - ကြမ္းျခံကုန္း - ေဒးဒရဲလမ္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ရုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ (၁၇-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔က က်င္းျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ BOT ကုမၸဏီ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ ဝန္ႀကီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ႀကပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္