ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု(၂၇-၁၀-၂၀၁၇)ေမယုေတာင္ေက်ာ္ (၂)လမ္း တည္ေဆာက္မႈရခိုင္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းတံတား စီမံကိန္းမ်ားရခိုင္ေဒသ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ား ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းမ်ားရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားေက်းရြာမ်ားထိ မီးလင္းေရး စီမံကိန္းမ်ားေဒသေနျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာလတို ကာလရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္
ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီ၏(၂/၂၀၁၇) အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္
(၂၈-၁၀-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ DDG ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ CE ဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္း - ရိဒ္လမ္း၊ ကေလး - ဖလမ္း - ဟားခါးလမ္း (ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္း)ႏွင့္ ကေလး - နတ္ေခ်ာင္း - ဖလမ္းလမ္း တို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 


Page 16 of 23

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္