ယေန႔ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း (၁၃:၀၀)အခ်ိန္တြင္ အိမ္စီးကားငယ္မ်ားအား ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ စတင္၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ျပည္သူမ်ားထံ အသိေပးတင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဘလီတံတားႀကီးကို (၅)ရက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန        ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၁၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္းတံတား မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ (၁၁:၄၅)အခ်ိန္တြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လား႐ႈိး - သိႏၷီ - ကြမ္းလုံ လမ္းေပၚရွိ ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းခံရ၍ ပ်က္စီးသြားေသာ တံတား(၃)စင္း ေနရာတြင္ ယာယီေဘလီတံတားမ်ား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးညွိနႈိင္းပါသည္။

ထို႔ေနာက္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဂုတ္တြင္းတံတား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ လမ္း/တံတား အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ လာ႐ႈိးၿမိဳ႕ မွ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာ၍ လား႐ႈိး - သီေပါ - ေနာင္ခ်ိဳ (ဂုတ္တြင္းတံတား) လမ္းပိုင္းရွိ  လမ္း/တံတားမ်ားအား ျကည့္ရႈ စစ္ေဆးကာ ဂုတ္တြင္းတံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို ့ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါသည္။


ယေန႔ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္
ဂုတ္တြင္းေဘလီတံတား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ
လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အင္အား(၂၀၀)ေက်ာ္က
စက္/ယာဥ္ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊

Oriental Highways BOT ကုမၸီဏီ မွ
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊
စက္/ယာဥ္ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း

တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
တံတားသံေဘာင္ မူလီမ်ားျကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား
ေန႔/ည မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

တံတားသံေဘာင္မ်ား အၿပီးတပ္ဆင္ျခင္း ၊
တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
တံတား Load Test အေလးခံႏိုင္ဝန္ 
စမ္းသပ္ စစ္ေဆးၿပီးပါက

အိမ္စီးကားမ်ား၊ ခရီးသည္တင္ ကားမ်ားႏွင့္
ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၃၆တန္) ကို
ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္
စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

ဂုတ္တြင္းတံတား (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျကိဳးစားေဆာင္ရြက္

(၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂုတ္တြင္းတံတားသည္ ဗံုးခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ယာယီေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ သယ္ယူျခင္း ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တပ္မေတာ္မွ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား စတင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ ့မွ လုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ား ၊ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား(၂၀၀)ေက်ာ္ တို႔သည္ ေန႔/ည မျပတ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ (၁၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ည (၂၁:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ ႏွစ္လမ္းသြား ေဘလီတံတား အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ထိုးၿပီး ျဖစ္ကာ သံျပားၾကမ္းခင္းမ်ား ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး တံတားအတက္အဆင္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္စလံုးကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာက္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အိမ္စီးကားငယ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၃၆တန္) ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ (၁၈-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ညေန (၁၇:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္း ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို ့ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈအားေပးပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒု ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဂုတ္တြင္းတံတား အေျခအေနႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္မည့္ လ်ာထားေနရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္ ။ ထို႔ေနာက္ အရွည္(၂၁၀)ေပ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ ႏွစ္လမ္းသြား သံေဘာင္ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားက ေန႔/ည အဆိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညႇိနႈိင္းျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္ ။


(၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညေန(၁၇:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၊ လားရႈိးခ႐ိုင္ ၊
သိႏၷီ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ သိႏၷီ - ကြမ္းလံု - ခ်င္းေရႊေဟာ္ လမ္း ၊
မိုင္တိုင္(၃၀/၇ - ၃၁/၀)ၾကား ၊ နားတီးရြာအထြက္
တံတားအမွတ္(၆/၃၁) ၊ အရွည္ (၅၀ ေပ) ၊ အက်ယ္ (၂၈.၅ ေပ) 
သံကူကြန္ကရစ္တံတားအား

အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက
မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြားပါသျဖင့္
ယာယီေဘလီတံတားထိုးရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။


ဂုတ္တြင္း တံတား ေဘလီထိုးျခင္းလုပ္ငန္း (မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိးလမ္း) ယေန႔ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၅:၃၀)နာရီ မွ စတင္၍ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ အရွည္(၂၁၀ ေပ) ေဘလီတံတား (ဂုတ္တြင္းတံတား) ၏ သံေဘာင္မ်ား တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္း/တံတား အထူးအဖြဲ ့ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ တံတားလုပ္ငန္း အျမန္ဆုံး ၿပီးစီးႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လားရႈိးလမ္း ဂုတ္တြင္းတံတား အေျခအေန ယေန႔ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား သယ္ယူလာသည့္ ပထမအသုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ ဂုတ္တြင္းတံတား လုပ္ငန္းခြင္သို ့ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက နယ္ေျမခံ ေဒသအာဏာပိုင္ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈျဖင့္ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ေဘလီသံေဘာင္ တံတားထိုးျခင္း လုပ္ငန္းကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၊ လားရႈိးခ႐ိုင္ ၊ သိႏၷီ ႏွင့္ ကြမ္းလံု ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သိႏၷီ - ကြမ္းလံု - ခ်င္းေရႊေဟာ္ လမ္း (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္(၀၃:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိုင္တိုင္(၁၅/၃-၄) ၊ ေကာင္းေကာ္ရြာ ႏွင့္ နမ့္တုန္ဆံုရြာၾကား တံတားအမွတ္(၄/၁၆)၊ အရွည္ (၃၀ ေပ) ၊ အက်ယ္ (၂၈ ေပ) သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁)စင္း ႏွင့္ မိုင္တိုင္(၄၀/၃-၄) ၾကား ျဗဳန္းေတာင္အတြင္းရွိ တံတားအမွတ္(၂/၄၁)၊ အရွည္ (၈၀ ေပ) ၊ အက်ယ္ (၂၈ ေပ) RC Arch Bridge (၁)စင္း တို႔အား အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား က မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြားပါသျဖင့္ ယာယီေဘလီတံတားမ်ား ထိုးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ အျမန္ဆံုး စီစဥ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


Page 7 of 33

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္