အျမန္လမ္းမႀကီး ထိိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ရံုး၊(Safety Inspection Unit)အေနျဖင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအား ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာတြင္ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ Traffic Information Centre မွ Telematics စက္မ်ား တပ္ဆင္ကာ

 


၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီခခ်န္း ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္လင္း လိုက္ပါခဲ့ၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရ အကူအညီျဖင့္

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သင္တန္းခန္းမ၌ (၁၅-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ GIS Advance Course သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းသား/ သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ ကရင္ျပည္နယ္ (၆-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္/ ခရိုင္/ ၿမဳိ႕နယ္/ အထူးအဖြဲ႔မ်ားမွ တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ရရွိရန္ပံုေငြ လုပ္ငန္းမ်ားအာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊


ရန္ကုန္ - ဟံသာ၀တီ - ပဲခူးစၾကၤန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး Master Plan ေရးဆြဲေရး အတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား (၂၃-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ Grand Amara Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန

 


Page 23 of 23

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္