ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမ ၿမိဳ႕နယ္၊ လပြတၱာ - ေျမာင္းျမ - အိမ္မဲ - ေက်ာင္းကုန္း - က်ံုေပ်ာ္ လမ္း၊ ေရြးျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေျမာင္းျမ တံတားသစ္ သံေပါင္တင္၊ ေနာက္ဆံုးအစိတ္အပိုင္း တပ္ဆင္ျခင္း မဂၤလာအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္၊ နံနက္(၀၇:၀၀)အခ်ိန္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ ေျမာင္းျမဘက္ကမ္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံၾကည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ယခုတည္ေဆာက္သည့္ ေျမာင္းျမတံတားသစ္ အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JFE ကုမၸဏီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဆက္စပ္ထူေထာင္ထားေသာ J&M Steel Solution က အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ သံေပါင္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး ပင္မတံတားအပိုင္းအား ေခတ္မီနည္းပညာသစ္ Steel Truss Deck Type အမ်ိဳးအစားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၁)က တာဝန္ယူ၍ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ အကုန္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္လ်က္ရွိရာ မၾကာမီကာလတြင္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေခတ္မီ ခန္႔ညား ခိုင္ခံ့လွပေသာ တံတားတစ္စင္း ေပၚထြန္းလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီး ဝဲ/ယာ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၃/၀)နွင့္ (၅/၄)ၾကား Eco – Green City စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေန၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ေျမအသံုးခ်မႈ အစီအမံမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က Eco – Green City စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္သည့္္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အဝင္တြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ Eco – Green City စီမံကိန္းကို အပိုင္း(၃)ပိုင္း သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အေနျဖင့္ JICA ေရးဆြဲခဲ့သည့္ Yangon Vision 2040 တြင္ ပါဝင္သည့္ အနာဂတ္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္နွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိကာ လူမႈဘဝ ျမင့္မားလာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္ အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး အျမန္လမ္း (ရန္ကုန္ - ေနျပည္ေတာ္ အပိုင္း) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၃၇/၁)ရွိ စစ္ပင္ဆိပ္တံတား (အသြား/အျပန္)၏ တံတားတိုင္မ်ား ေရတိုက္စားမႈအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တံတားမ်ား ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အျမဲမျပတ္ စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားပါသည္။ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အထူးအဖြဲ႔(၉) က မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၄၅/၀)ရွိ ခေပါင္းတံတား အား Pilot Canal တူးေဖာ္ျခင္း၊ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ျခင္းနွင့္ တံတား အထက္/ေအာက္ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ တံတား တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၃) က မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၆၅/၁)ရွိ ဆြာေခ်ာင္းတံတား ေရတိုက္စား၍ Settlement ျဖစ္သြားေသာ Pier No. 5, 6, 7 တို႔အား Bored Pile တူး၊ အားျဖည့္ျခင္း၊ နိမ့္ဆင္းသြားေသာ ၾကမ္းခင္းနွင့္ ယက္မမ်ားကို ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၆-၁-၂၀၁၉)


ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ေရႊေညာင္ - ရပ္ေစာက္ - အင္ေတာ - ေက်ာက္ဂူ - ေနာင္ခ်ိဳ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ လမ္းဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၆-၁-၂၀၁၉)


တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ လပြတၱာ(ပင္လယ္ေလး)တံတား အဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ ပင္မတံတား ေဘလီသံေပါင္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ စုစုေပါင္းအရွည္ (၆၀၀ ေပ) ရွိသည့္အနက္ လပြတၱာဘက္ကမ္းတြင္ (၂၆၀ေပ)၊ ေျမာင္းျမဘက္ကမ္းတြင္ (၂၄၀ ေပ) ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ကာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


မုဒံု - ျမဝတီလမ္း (မဲသေရာ - လွိုင္ကြယ္ အပိုင္း)လမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္အဖြဲ႕႕မွ  ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။(၂၈-၁၂-၂၀၁၈)


Invitation for Prequalification

Friday, 28 December 2018 00:00

ျမန္မာ - ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတား ပႏၷက္ေတာ္တင္ အခမ္းအနားအား (၂၄-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တံတားစီမံကိန္းေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ Presidential Committee on New Southern Policy ဥကၠဌ Mr. Kim Hyun Chul ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ နယ္ေျမခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

တံတားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

တံတားအမ်ဳိးအစား - သံမဏိ ၾကိဳးဆိုင္းတံတား

တံတားအရွည္ - ၁၈၆၇.၅၉၅ မီတာ

ပင္မတံတားအရွည္ - ၆၉၀ မီတာ

ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း - ၅၇၆.၄၆၆ မီတာ

ဒလဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း - ၆၀၁.၁၂၉ မီတာ

တံတားအက်ယ္ - ၂၄.၂ မီတာ

ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း ခံႏိုင္ဝန္ - ၇၅ တန္

ျမန္မာ - ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတား တည္ေဆာက္ျပီးစီးပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဒလ၊ တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲတံတား မွတဆင့္ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပံု၊ က်ိဳက္လတ္၊ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ကမ္းေျခေဒသမ်ား အပါအဝင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္တိုင္းလံုးသို႔ လည္းေကာင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကိုလည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း (၈၆.၅)စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းေသာ ဒလၿမဳိ႕နယ္၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ (၁၅၀၀၀၀)အတြက္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အပါအဝင္ ဘက္စံု က႑စံု ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး တဆက္စပ္တည္း တည္ရွိေနသည့္ တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပအသြင္ေဆာင္၍ တၿပိဳင္တည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ တံတားျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အေနျဖင့္ တံတားပံုစံထုတ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ ေခတ္မီနည္းပညာနွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိၾကမည္ျဖစ္ကာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ဒလၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ရန္ကုန္အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရး ပါသည့္ ျမန္မာ-ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ)တံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းကိုၾကည့္ရင္း ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ေနသည့္ ဒလၿမိဳ႕ ေဒသခံ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္မွ အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္ အဘိုးဦးသိန္းဟန္က'' ဒလၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ေနတဲ့ အိပ္မက္တံတားႀကီး အခုေတာ့ အေကာင္အထည္ တကယ္ေပၚလာေတာ့မွာပါ''ဟု ေျပာသည္။

ဒလၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ရန္ကုန္ အေနာက္ဘက္ကမ္း ေဒသမ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးျခားေနမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အျမင္နီးခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးေဝးခဲ့ရသည့္ အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာေရး0 ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝမ်ား နိမ့္က်ေနသည္။

''ဒလကေန ရန္ကုန္ကို ေဆးသြား ကုမယ္ဆို သြားေရးလာေရး အခက္အခဲ ေတြ ရွိခဲ့တယ္။ မိုးတြင္းဆို လႈိင္းႀကီး ေလထန္လို႔ ရန္ကုန္ဘက္သြားဖို႔ အခက္ အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ေတာ့ သြားေန ၾကရတာပါပဲ''ဟု အဘိုး ဦးသိန္းဟန္က ေျပာျပသည္။

သုံးႏွစ္ခြဲခန္႔ၾကာျမင့္မည္

ရန္ကုန္- ဒလ ျမစ္ကူးတံတားထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ဒလတံတားစီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာတြင္မွ စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တံတားတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းကာလမွာ သုံးႏွစ္ခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တံတားဦးစီးဌာနက သိရသည္။

''ဒလၿမိဳ႕ေဒသခံေတြက တံတားႀကီး ကို အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစ ခ်င္ၾကတာ။ ဒလျမစ္ကူးတံတားႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ေတာင္ လူထု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ တံတားႀကီးထိုးၿပီးသြားရင္ေတာ့ အားလုံး အဆင္ေျပသြားမယ္။ အနီးအနား ေက်းရြာေတြလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာ မယ္''ဟု ဒလၿမိဳ႕ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ ေန ဦးညီညီက ေျပာသည္။

ဒလတံတားသည္ ကိုရီးယား- ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ အတြက္ အေရးပါသည့္ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Pan Pacific Hotel ၌ က်င္းပသည့္ Korean Night အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ျမစ္အေနာက္ဘက္ ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ Master Plan ကို အၾကမ္း ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အသစ္ တာဝန္ယူတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ရန္ကုန္ျမစ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ စတင္ ေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ဒလတံတား စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ၈၆ ဒသမ ၅ စတုရန္းမိုင္ရွိ ဒလၿမိဳ႕နယ္၏ ခန္႔မွန္း လူဦးေရ တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ အတြက္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပါအဝင္ က႑စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဒလၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ရွိေနသည့္ တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား သည္လည္း ၿမိဳ႕ျပအသြင္ေဆာင္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ထားသည္။

''ဒလတံတားႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီး သြားလို႔ စက္မႈဇုန္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ေဒသခံေတြ ရန္ကုန္ ဘက္ကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္စရာ မလို ေတာ့ဘူး။ ဒလမွာတင္ အလုပ္လုပ္လို႔ ရသြားမယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဒလၿမိဳ႕ဟာ ဒုတိယရန္ကုန္လို႔ေတာင္ ေျပာရမယ့္ အေနအထားျဖစ္သြားမယ္''ဟု ဒလၿမိဳ႕ ဗညားဒလရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

ေရရွားပါးမႈေျဖရွင္းေပးႏိုင္

ရန္ကုန္-ဒလထိုးမည့္ ဒလတံတား စီမံကိန္းတြင္ အခ်င္းတစ္ေပခြဲရွိ ေရပိုက္ လိုင္းႏွစ္လိုင္းကို တံတား၏ ဘယ္ညာတြင္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ သည့္အတြက္ ဒလေဒသခံမ်ား ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခံစားလာခဲ့ရသည့္ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ တံတားႀကီး အျမန္အေကာင္အထည္ ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားထံမွ သိရသည္။

''ဒလဘက္မွာ ေရခ်ဳိရရွိမႈက ေတာ္ေတာ္ခဲယဥ္းပါတယ္။ ေရခ်ိဳရရွိဖို႔ အတြက္ ေရပိုက္လိုင္းႏွစ္ လုံးကို တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္မွာ သြယ္တန္းတည္ေဆာက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒလၿမိဳ႕နယ္ သာမက ဆက္စပ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုလည္း ေရ လုံေလာက္မႈေပးႏိုင္ေအာင္ တြက္ခ်က္ ထားပါတယ္''ဟု တံတားဦးစီးဌာန (ထိန္းသိမ္းေရး)မွ ဒုတိယòန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေကာင္းခ်ဳိက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ရန္ကုန္ဘက္ကမ္းႏွင့္ ဒလဘက္ကမ္းကို ဆက္သြယ္သြားလာ ႏိုင္မည့္ ဒလတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဒလ၊ တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲတံတားမွတစ္ဆင့္ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပုံ၊ က်ဳိက္လတ္၊ ဘိုကေလး စသည့္ၿမိဳ႕မ်ား၊ ကမ္းေျခေဒသမ်ား အပါအဝင္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္တိုင္းလုံးသို႔ လည္း ေကာင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ကိုလည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တံတားဦးစီးဌာနက သုံးသပ္ထားသည္။

ဒလ တံတားကို အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည့္ တံတား ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ မ်ားအေနျဖင့္လည္း တံတားပုံစံထုတ္လုပ္ ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ ေခတ္မီ နည္းပညာႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား လည္း ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယòန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ ေကာင္းခ်ဳိက ေျပာသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဒလတံတားစီမံကိန္း တြင္ မလြတ္ကင္းအိမ္ႏွင့္ ေျမယာမ်ား အတြက္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ သာသနိက အေဆာက္အအုံ၊ ကူးတို႔ဆိပ္၊ ေရယာဥ္႐ုံး ႏွင့္ နားေနေဆာင္တို႔ကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္ သည့္ေနရာတြင္ အေဆာက္အအုံ အထူးအဖြဲ႕ (၂)မွ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရ သည္။

''ကြၽန္ေတာ့္အိမ္က စီမံကိန္းထဲ ပါေနတဲ့အတြက္ ၁၅ ေပ ေနာက္ဆုတ္ ေပးလိုက္ရတယ္။ ခုနစ္ေပက စီမံကိန္းထဲ ပါသြားတယ္။ ရွစ္ေပက စီမံကိန္းၿပီးရင္ ျပန္ရမယ္။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း ဌာနက ထိုက္တန္တဲ့ နစ္နာေၾကးေပးပါတယ္။ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔လုပ္တာ ေက်ေက် နပ္နပ္ လက္ခံပါတယ္''ဟု ဗညားဒလ ရပ္ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

ဒလတံတားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဘက္တြင္ ကမာကဆစ္ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းအူေၾကာင္းအေနျဖင့္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တံတားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတားကို ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပုံေငြ EDCF Loan ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃ သန္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရထည့္ဝင္ေငြ ၃ဝ ဒသမ ၃၄၁ သန္း၊ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ ဒသမ ၁၇၃ သန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တံတားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အျမင္နီးေသာ္လည္း ခရီးေဝးခဲ့ရ သည့္ ဒလၿမိဳ႕အပါအဝင္ ရန္ကုန္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေဒသမ်ား ျမန္မာ-ကိုရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ) တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေတာ့မည္ကို ဒလၿမိဳ႕ ေဒသခံ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္မွ အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္ အဘိုးဦးသိန္းဟန္က''တံတားႀကီး ေဆာက္ၿပီးသြားလို႔ ဒလၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ကိုျမင္ေတြ႕ခ်င္ေသးတယ္''ဟု ေျပာသည္။

 

သတင္းေဆာင္းပါး-မင္းသစ္(MNA)
ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္မင္းလတ္
MOI Webportal Myanmar


Page 8 of 29