၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ နံနက္ (၇) နာရီခန္႔မွစ၍ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္း ၊ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္လမ္းအပိုင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၆၅/၄) ႏွင့္ (၁၆၆/၀) ၾကား(၄) ဖါလံုခန္႔တြင္ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ ဘက္မွစီးဆင္းလာေသာ ေရမ်ားေၾကာင့္ လမ္းေပၚ ေရ (၂) ေပခန္႔ေရေက်ာ္မွုျဖစ္ေပၚၿပီး ဆြာေခ်ာင္းတံတားဘက္ျခမ္း တံတားတိုင္ RP 7 နွင့္ RP 5 တို႔သည္ တစ္ေပခြဲခန္႔နိမ့္က်သြားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းေဟာင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၉၉/၄) တြင္လည္း အလားတူအခ်ိန္ခန္႔မွစၿပီး ေရ (၄) ေပခန့္ေက်ာ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊အျမန္လမ္းေရေက်ာ္မွဳ ျဖစ္ပြားခ်င္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားက အျမန္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကလာေရာက္ၾကီးၾကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္းလမ္းအပိုင္း ေနရာတစ္၀ိုက္အား ေခတၱလမ္းပိတ္ထားပါေၾကာင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါသည္။


ADB ေခ်းေငြျဖင့္ CRBC (China Road and Bridge )ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ 
ဆိုးရြားေနေသာ လမ္းအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္
(2km-3km အပိုင္း၊ 
10km-12km အပိုင္း၊
24km-25kmအပိုင္း) ၃ ေနရာအား
ျပဳျပင္ထန္းသိမ္းလိုပါသျဖင့္

(၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၇)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၂)နာရီအထိ
လမ္းျပဳျပင္ေနစဥ္အတြင္း
အဆိုပါ လမ္းအပိုင္း(၃)ေနရာအား
ေခတၱပိတ္ထားလိုေၾကာင္း CRBC ကုမၸဏီမွ တင္ျပလာပါသည္။

ခရီးသြားျပည္သူအေပါင္းသိရွိႏိုင္ရန္ 
အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

(၁၈-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


Page 2 of 13