ျပည္- ေပါက္ေခါင္း- အုတ္တြင္း လမ္း မိုင္တိုင္ (၃၈/၁-၂)ၾကား အရွည္(၁၉၀ ေပ)ရွိ ေညာင္ဝန္းတံတား သည္ (၃၁-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၃:၃၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း၍ ေတာင္က်ေရမ်ား ႐ုတ္တရက္က်လာၿပီး ေမ်ာပါတိုက္ခ်မႈေၾကာင့္ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာန အဖြဲ႔မ်ားက အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၆-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇:၃၀)အခ်ိန္တြင္  တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီး၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


မလြဲေတာင္ အပိုင္း ေရး - ထားဝယ္ - ျမိတ္ လမ္း မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီ ေဘလီသံေဘာင္တံတားတြင္ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အိမ္စီးကားမ်ားႏွင့္ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါေဘလီတံတားကို Strengthening ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ Load Test ျပဳလုပ္ၿပီး (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္ပိုင္းမွ စ၍

(ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) အထိ ကားႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


Page 7 of 29