အသိေပးေၾကညာျခင္း

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Monday, 30 March 2020 00:00
Rate this item
(0 votes)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္ပမွဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား Quarantine ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း( သင္တန္းသားအိပ္ေဆာင္ႏွင့္သင္တန္းခန္းမမ်ား ) ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Read 419 times