အသိေပးေၾကညာျခင္း

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Monday, 30 March 2020 00:00
Rate this item
(0 votes)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊သုဝဏၰဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း( သင္တန္းသားအိပ္ေဆာင္၊စာသင္ခန္းမႏွင့္အားကစားခန္းမ မ်ား)အား ၊ျပည္ပမွျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို Quarantine ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္‌ေရးအတြက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

Read 350 times