အသိေပးေၾကညာခ်က္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Monday, 20 August 2018 00:00
Rate this item
(1 Vote)

ADB ေခ်းေငြျဖင့္ CRBC (China Road and Bridge )ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ 
ဆိုးရြားေနေသာ လမ္းအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္
(2km-3km အပိုင္း၊ 
10km-12km အပိုင္း၊
24km-25kmအပိုင္း) ၃ ေနရာအား
ျပဳျပင္ထန္းသိမ္းလိုပါသျဖင့္

(၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၇)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၂)နာရီအထိ
လမ္းျပဳျပင္ေနစဥ္အတြင္း
အဆိုပါ လမ္းအပိုင္း(၃)ေနရာအား
ေခတၱပိတ္ထားလိုေၾကာင္း CRBC ကုမၸဏီမွ တင္ျပလာပါသည္။

ခရီးသြားျပည္သူအေပါင္းသိရွိႏိုင္ရန္ 
အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

(၁၈-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)

Read 3059 times Last modified on Monday, 20 August 2018 06:52

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း