"အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္"

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Wednesday, 01 August 2018 00:00
Rate this item
(0 votes)

သံလြင္(ဘားအံ)တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ေရအနက္ (၄)ေပခန္႔ ျမင့္တက္ေနပါသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာ၍ မရပါ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းျခင္း ေခတၱပိတ္ထားပါသည္။

ဘားအံ - သထံု - ဘားအံ သို႔ ခရီးဆက္မည့္သူမ်ား ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွ ပတ္၍ အိႏၵဳ - ဇာသျပင္ လမ္းအတိုင္း သြားမွသာ အဆင္ေျပနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၃၁-၇-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)

Read 3500 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း